บางคนที | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

ตลาดน้ำบางน้อย แค่นิดหน่อยจากอัมพวา

December 25, 2014

ตลาดน้ำบางน้อย ขนาดไม่ใหญ่หรือคึกคักแบบอัมพวา ถ้าใครจะมาเดินเล่น ถ่ายรูป ไม่เน้นช้อปปิ้ง ทานข้าวริมน้ำ ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะเดินสบาย หาที่จอดรถก็ง่าย ห่างจากอัมพวาเพียง 4-5 กม.