พระราชวัง | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

ปราสาทชองบอร์ด (Chambord) ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์

September 14, 2015

พาเที่ยวปราสาทชองบอร์ด (Château de Chambord) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ของประเทศฝรั่งเศส และเป็นพระราชวังล่าสัตว์ของพระเจ้าฟรานซิสที่ 1 ในอดีต