เตหะราน | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

การบินไทยเปิดเส้นทางบินเตหะราน ประเทศอิหร่าน สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน

August 5, 2016

การบินไทย เปิดเส้นทางบินใหม่ไปยังกรุงเตหะราน (Tehran) เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน รับเทร็นด์การท่องเที่ยวอิหร่านเริ่มบูม ให้บริการสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน