Indonesia | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com - Part 2

Pura Ulun Danu Bratan วัดริมทะเลสาบแห่งเกาะบาหลี

December 30, 2014

พาเที่ยววัด Pura Ulun Danu Bratan วัดริมทะเลสาบแห่งเกาะบาหลี มีชื่อเสียงถึงขนาดมีรูปอยู่บนธนบัตรอินโดนีเซีย สร้างเพื่อบูชาเทพีแห่งสายน้ำ Danu ตามความเชื่อของชาวฮินดู

1 2