Skytrax | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com - Part 2

อันดับสนามบินยอดเยี่ยมของโลกปี 2015 สิงคโปร์ยังแชมป์

March 18, 2015

สนามบินชางงี (Changi Airport) ประเทศสิงคโปร์ ยังครองแชมป์สนามบินยอดเยี่ยมของโลกจากการจัดอันดับ Skytrax ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ส่วนสุวรรณภูมิอยู่อันดับ 47

1 2