รวมข้อมูลสวดมนต์ข้ามปี-ทำบุญปีใหม่ 2559 ไหว้พระ 9 วัดทั่วกรุงเทพ

ท่านใดที่สนใจกิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด เนื่องในวันมาฆบูชา 2559” (22 ก.พ. 59) สามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรมได้ที่บทความ ไหว้พระ 9 วัด กับรถ ขสมก. และ ล่องเรือด่วนเจ้าพระยา ไหว้พระ 9 วัด (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ใกล้จะถึงปีใหม่ 2559 กันแล้วนะคะ คิดว่าผู้อ่านหลายท่านที่อยู่ในกรุงเทพฯ ที่ชอบแนวเข้าวัดเข้าวาสักหน่อย คงเริ่มมองหาสถานที่เดินสายทำบุญ ไหว้พระ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทีมงาน 2Baht.com ขอรวบรวมกิจกรรมไหว้พระ-ทำบุญ-สวดมนต์ข้ามปี 2559 มาฝากกันค่ะ

กิจกรรมไว้พระช่วงปีใหม่ใน กทม. มีหลากหลายมาก หลายหน่วยงานต่างก็แยกกันจัดงานอย่างทั่วถึง ใครสะดวกที่ไหน ชอบแนวไหนก็เลือกสรรได้ตามชอบ

1. กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล”

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล” โดยจัดรถ ขสมก. วิ่งตามเส้นทางไหว้พระ 9 วัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2559

ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล (31 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59)
ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล (31 ธ.ค. 58 – 3 ม.ค. 59)

วัดประจำ 9 รัชกาล ประกอบด้วย

 • รัชกาลที่ 1 : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์
 • รัชกาลที่ 2 : วัดอรุณราชวราราม
 • รัชกาลที่ 3 : วัดราชโอรสาราม หรือ วัดจอมทอง
 • รัชกาลที่ 4 : วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
 • รัชกาลที่ 5 : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • รัชกาลที่ 6 : วัดบวรนิเวศวิหาร
 • รัชกาลที่ 7 : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 • รัชกาลที่ 8 : วัดสุทัศนเทพวราราม
 • รัชกาลที่ 9 : วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสะสมตราประทับ เมื่อสักการะไหว้พระครบทั้ง 9 วัด รับของที่ระลึกจากกิจกรรม

ตราประทับไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล (31 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59)

เส้นทางเดินรถไหว้พระ 9 วัด

เส้นทางการวิ่งของรถบัสปรับอากาศ ขสมก. ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 58 – 3 ม.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. วิ่งวน 2 ฝั่ง โดยเริ่มต้นที่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 • ฝั่งธนบุรี : วัดราชประดิษฐฯ – วัดพระเชตุพนฯ – วัดอรุณฯ – วัดราชโอรสฯ
 • ฝั่งพระนคร : วัดราชบพิธฯ – วัดสุทัศนฯ – วัดบวรฯ – วัดเบญจมบพิตรฯ – วัดพระราม 9
เส้นทางไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล (31 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59)
เส้นทางไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล (31 ธ.ค. 58 – 3 ม.ค. 59)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เบอร์โทรศัพท์ 02-422-8812 ถึง 17

ที่มา – กระทรวงวัฒนธรรม

หากท่านใดที่สนใจกิจกรรม ไหว้พระ 9 วัด ขสมก. ในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือ สักการะรอยพระพุทธบาท เขาคิชกุฏ จ.จันทบุรี สามารถติดต่อสอบถามตารางเดินรถและค่าใช้จ่าย ได้ที่ เขตการเดินรถเขตที่ 1 (อู่บางเขน) เบอร์โทรศัพท์ 02-552-088502-552-0886 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

2. ไหว้พระ ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน

กรมศิลปากร ได้จัดจัดกิจกรรม “ไหว้พระวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน” ให้ประชาชนได้สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางต่างๆ รวม 9 องค์ ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 58 – 24 ม.ค. 59 เวลา 9.00-16.00 น. ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

ไหว้พระวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน
ไหว้พระวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางต่างๆ รวม 9 องค์

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 องค์ ประกอบด้วย

 1. พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) กราบบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและช่วยให้ประเทศชาติผ่านพ้นอวมงคลการต่างๆ
 2. พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 21 มีความหมายถึงธรรมอันเป็นแก่นสารยิ่งกว่าอำนาจแห่งทรัพย์สมบัติทั้งหลาย
 3. พระพุทธรูปปางประทานธรรม (ตาลปัตร) ศิลปะอยุธยา พระหัตถ์ซ้ายทรงกำด้ามตาลปัตร หมายถึงการแสดงธรรม การหมุนวงล้อแห่งธรรม เพื่อเผยแผ่พระศาสนา อันเป็นพุทธกิจสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 4. พระชัยเมืองนครราชสีมา พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ศิลปะอยุธยา ความหมายถึงชัยชนะ ขจัดอุปสรรคต่างๆ และอำนวยพรให้สำเร็จผล
 5. พระพุทธรูปปางลองหนาว พระพุทธรูปสำริดประทับนั่ง ศิลปะล้านนา บูชาเพื่อระลึกถึงการประมาณตน การกำหนดความพอเพียง รู้จักความพอดี
 6. พระพุทธรูปปางฉันสมอ ศิลปะรัตนโกสินทร์ บูชาเพื่อให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 7. พระพุทธรูปปางโปรดมหิสสรเทพบุตร (พระศิวะ) เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติผู้ที่เคารพกราบไหว้ ไม่อยู่ในความประมาท ขจัดมิจฉาทิฐิ หรือความเห็นผิด
 8. พระพุทธปฏิมาปางขอฝน ศิลปะรัตนโกสินทร์ เป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญด้านศิลปกรรม และขนบประเพณี บูชาเพื่อความอุดมสมบูรณ์
 9. พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ศิลปะรัตนโกสินทร์ บูชาเพื่อเตือนสติให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีขันติ ความอดกลั้น ปฏิบัติตามคำสอนและมีความเสงี่ยมเจียมตัว

นอกจากนี้กรมศิลปากร ยังได้เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 58 – 5 ม.ค. 59 อีกด้วยค่ะ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-224-1402, 02-224-1333

ที่มา – กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร

3. กิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2559”

สวดมนต์ข้ามปี 2016
สวดมนต์ข้ามปี 2016

กรมการศาสนา ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทุกจังหวัดทั่วไทย และมีจัด “สวดมนต์ข้ามปี 2559” ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 4 วัด ได้แก่

 1. วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่
 2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร
 3. วัดเบญจมบพิตดุสิตวนาราม เขตดุสิต
 4. วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์

ดาวน์โหลดบทสวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี 2016 (4 วัดส่วนกลาง)

สักการะพระธาตุประจำปีเกิด

นอกจากนี้กรมการศาสนาได้แนะนำสถานที่สักการะพระธาตุประจำปีเกิด ทั้ง 12 ปีนักษัตร ดังนี้

 • ปีชวด (หนู) : พระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • ปีฉลู (วัว) : วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 • ปีขาล (เสือ) : วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
 • ปีเถาะ (กระต่าย) : วัดพระธาตุแช่แห้ง กิ่งอ.ภูเพียง จ.น่าน
 • ปีมะโรง (งูใหญ่) : วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • ปีมะเส็ง (งูเล็ก) : วัดหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 • ปีมะเมีย (ม้า) : วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก
 • ปีมะแม (แพะ) : วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • ปีวอก (ลิง) : วัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
 • ปีระกา (ไก่) : วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน
 • ปีจอ (สุนัข) : วัดเกตการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • ปีกุน (หมู) : พระธาตุดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

อ่าน ข้อมูลและบทสวดบูชาพระธาตุ 12 ปีนักษัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เบอร์โทรศัพท์ 02-446-8182 หรือ ศูนย์ฮอตไลน์ เบอร์โทรศัพท์ 092-446-8038, 092-446-8739

ที่มา – สวดมนต์ข้ามปี

เนื่องในปีใหม่ 2559 ที่ใกล้จะเข้ามาถึงนี้ ทีมงาน 2Baht.com ขอให้ทุกท่านมีความสุข และเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ 🙂