June, 2018 | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

NokScoot เปิดเส้นทางบิน กรุงเทพ (ดอนเมือง) ไปโตเกียว (นาริตะ)

June 1, 2018

นกสกู๊ต เปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพ (ดอนเมือง) ไปสนามบินนาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ให้บริการทุกวันต่อสัปดาห์ ราคาตั๋วเริ่มต้น 3,960 บาทต่อเที่ยว เริ่มบิน 1 มิ.ย. 2018 เป็นต้นไป