ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2559 ฟรี

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2559 กับรถปรับอากาศ ขสมก.ฟรี!

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2559 กรมการศาสนา และ ขสมก. ได้จัดเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 2 เส้นทางหลัก โดยให้บริการแก่ประชาชนผู้สนใจฟรี ได้แก่

 • ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์  จัดเดินรถระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559
 • ไหว้พระ 9 วัดสืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล จัดเดินรถระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2559

เส้นทางที่ 1 : ไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ (18-20 ก.ค. 59)

ภาพจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ภาพจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เริ่มจากต้นทาง อู่หมอชิต 2 – วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. (มีรถให้บริการ 20 คัน รถออกทุก 15 นาที) โดยสามารถขึ้น-ลง วัดไหนก็ได้ รวมทั้งหมด 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่

วัดเบญจมบพิตร-วัดสามพระยา-วัดบวรนิเวศวรวิหาร-วัดชนะสงคราม-วัดมหาธาตุ-วัดเชตุพน (วัดโพธิ์)-วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)-วัดสุทัศน์เทพวราราม-วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

จุดสังเกตสำหรับรถเมล์ฟรี จะมีข้อความติดกระจกหน้ารถด้านซ้ายว่า “ไหว้พระ 9 วัด”

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook เพจ “องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก.” หรือ Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1348 ได้ทุกวัน เวลา 5.00-22.00 น.

เส้นทางที่ 2 : ไหว้พระ 9 วัดสืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล (19-20 ก.ค. 59)

ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2559 ฟรี

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2559 (ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค. 59) แก่ประชาชนที่สนใจฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รถบัสปรับอากาศ ขสมก. วิ่งรับ-ส่ง ไหว้พระวัดประจำ 9 รัชกาล ประกอบด้วย

 • รัชกาลที่ 1 : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ – ร่มเย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดีตลอดไป
 • รัชกาลที่ 2 : วัดอรุณราชวราราม – ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน
 • รัชกาลที่ 3 : วัดราชโอรสาราม หรือ วัดจอมทอง – บุตรหลานกตัญญู ค้ำชูบุพการี
 • รัชกาลที่ 4 : วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม – ปราศจากทุกข์ภัยทั้งปวง
 • รัชกาลที่ 5 : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม – เป็นที่รักชื่นชมของคนมหาชน
 • รัชกาลที่ 6 : วัดบวรนิเวศวิหาร – พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต สุขภาพแข็งแรง
 • รัชกาลที่ 7 : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม – ธุรกิจมั่นคง
 • รัชกาลที่ 8 : วัดสุทัศนเทพวราราม – วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป
 • รัชกาลที่ 9 : วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก – การงานเจริญก้าวหน้า กัลยาณมิตรส่งเสริม

เส้นทางเดินรถไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล

ให้บริการวันที่ 19- 20 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. มีรถบัส ขสมก. ให้บริการทุก 30 นาที เริ่มต้นที่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตรงข้ามกรมศิลปากร (รถเที่ยวสุดท้าย 16.00 น.) มี 2 เส้นทางดังนี้

 • สายที่ 1 ฝั่งพระนคร : วัดราชบพิธฯ – วัดสุทัศนฯ – วัดบวรฯ – วัดเบญจมบพิตรฯ – วัดพระราม 9
 • สายที่ 2 ฝั่งธนบุรี : วัดราชประดิษฐฯ – วัดพระเชตุพนฯ – วัดอรุณฯ – วัดราชโอรสฯ (ขากลับจอดที่อนุสาวรีย์ชัยฯ ฝั่ง รพ.ราชวิถี)

เส้นทางเดินรถไหว้พระ 9 วัด ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2559 ระหว่าง 19-20 ก.ค. 59

นอกจากนี้ยังสามารถร่วมกิจกรรมสะสมตราประทับครบ 9 วัด รับของที่ระลึกจากกรมการศาสนา

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เบอร์โทรศัพท์ 02-422-8812 ถึง 17

ที่มา – เพจ ขสมก.กรมการศาสนา  เรียบเรียงโดยทีมงาน 2Baht