ภาพจาก การท่องเที่ยวโอมาน

AirAsia X เปิดเส้นทางใหม่ ไปอิหร่านและโอมาน ปลาย มิ.ย. นี้

ภาพจาก การท่องเที่ยวโอมาน
ภาพจาก การท่องเที่ยวโอมาน

Thai AirAsia X เตรียมเปิดเส้นทางบินระยะไกลใหม่อีก 2 ประเทศคือ กรุงเทพ-เตหะราน (อิหร่าน) และกรุงเทพ-มัสกัต (โอมาน) ช่วยให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลางได้ง่ายขึ้น

ปัจจุบัน AirAsia X มีเส้นทางบินไปเมืองในเอเชียตะวันออก 4 เมืองคือ โตเกียว โอซาก้า โซล และเซี่ยงไฮ้ สำหรับเส้นทางใหม่ที่เพิ่มอีก 2 เมือง ดังนี้

ดอนเมือง-เตหะราน (DMK – IKA) เริ่ม 22 มิ.ย. 2016

เส้นทางบินกรุงเทพ (ดอนเมือง DMK) ไป-กลับ เตหะราน (IKA) จะให้บริการ 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์โดยใช้เครื่อง Airbus 330-135

  • เที่ยวบินขาไป XJ450 ออกจากดอนเมือง เวลา 15:10 – เตหะราน 20:20 น.
  • เที่ยวบินขากลับ XJ451 ออกจากเตหะราน เวลา 21:50 – ดอนเมือง 8:00 น. (เช้าวันถัดไป)

ดอนเมือง-มัสกัต (DMK – MCT) เริ่ม 28 มิ.ย. 2016

เส้นทางบินกรุงเทพ (ดอนเมือง DMK) ไป-กลับ มัสกัต (MCT) จะให้บริการ 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ โดยใช้เครื่อง Airbus 330-246

  • เที่ยวบินขาไป XJ555 ออกจากดอนเมือง เวลา 15:20 – มัสกัต 18:10 น.
  • เที่ยวบินขากลับ XJ556 ออกจากมัสกัต เวลา 19:40 – ดอนเมือง 4:40 น. (เช้าวันถัดไป)

คลิปเปิดตัวเส้นทางบินใหม่ของ AirAsia X พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวประเทศอิหร่านและประเทศโอมาน

วิดีโอแนะนำการท่องเที่ยวในอิหร่าน

วิดีโอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในโอมาน จากการท่องเที่ยวประเทศโอมาน

ที่มา Routes Online