ผลกระทบจากภาษีน้ำมัน สายการบินในไทยขึ้นค่าตั๋ว 150-200 บาทต่อเที่ยว

จากมาตรการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตเชื้อเพลิงอากาศยานของรัฐบาลไทย เก็บภาษีน้ำมันเครื่องบิน จากเดิม 20 สตางค์ต่อลิตร เพิ่มเป็น 4 บาทต่อลิตร ส่วนภาษีน้ำมันหล่อลื่นจากเดิมไม่มีการจัดเก็บ ให้จัดเก็บในอัตรา 5 บาทต่อลิตร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

สายการบินหลายแห่งในประเทศไทย จึงประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมัน 150-200 บาทต่อเที่ยวบินในประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ไทยแอร์เอเชีย (FD) 150 บาทต่อเที่ยวบิน เริ่ม 1 ก.พ. 60
  • ไทยเวียตเจ็ท (VZ) 150 บาทต่อเที่ยวบิน เริ่ม 1 ก.พ. 60
  • นกแอร์ (DD) 150 บาทต่อเที่ยวบิน เริ่ม 6 ก.พ. 60
  • ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) 150 บาทต่อเที่ยวบิน เริ่ม 6 ก.พ. 60
  • บางกอกแอร์ (PG) 200 บาทต่อเที่ยวบิน เริ่ม 8 ก.พ. 60
  • ไทยสมายล์ (WE) อยู่ระหว่างการพิจารณา คาดว่าไม่เกิน 200 บาทต่อเที่ยวบิน
  • การบินไทย (TG) อยู่ระหว่างการพิจารณา

สำหรับข้อมูลของสายการบินอื่นๆ ทาง 2Baht.com จะมาอัพเดตข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

ภาพประกอบจาก Pexels