เมืองบาร์เซโลนาสั่งปรับหนัก Airbnb, HomeAway 22 ล้านบาท ฐานให้เช่าห้องพักผิดกฎหมาย

ภาพจาก Airbnb
ภาพจาก Airbnb

นายกเทศมนตรีเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน สั่งปรับเว็บไซต์แลกเปลี่ยนห้องพัก Airbnb และ HomeAway รายละ 600,000 ยูโร (22.6 ล้านบาท) หลังทำผิดกฎหมาย ให้บริการห้องพักโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

ทางเมืองบาร์เซโลนาเคยสั่งปรับเว็บไซต์ทั้งสองรายมาก่อนแล้ว และพบว่ายังทำผิดกฎหมายต่อเนื่อง จึงสั่งปรับอีกครั้งให้โทษหนักมากขึ้น

การลงโทษครั้งนี้ HomeAway ระบุว่าจะจ่ายค่าปรับ ในขณะที่ Airbnb บอกว่าจะยื่นอุทธรณ์

ปัญหาของเมืองบาร์เซโลนาคือนักท่องเที่ยวเยอะเกินไป จนได้รับคำร้องเรียนจากชาวเมือง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องบ้านพักอาศัยของชาวเมืองไม่เพียงพอในเขตใจกลางเมือง

ในรอบ 14 ปีที่ผ่านมา ปริมาณนักท่องเที่ยวของบาร์เซโลนาเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จาก 3.1 ล้านคนต่อปีในปี 2000 มาเป็น 7.8 ล้านคนในปี 2014 ถ้าเทียบสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่อประชากรคือ 1:5

เมื่อนักท่องเที่ยวเพิ่ม โรงแรมจึงไม่พอกับความต้องการ (อัตราการเข้าพักโรงแรมในบาร์เซโลนาสูงถึง 78%) และส่งผลให้ราคาห้องพักแพงขึ้น นักท่องเที่ยวจึงหาทางเลือกอื่นอย่าง Airbnb และ HomeAway ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อชาวเมืองอีก เพราะที่พักอาศัยถูกนำไปใช้รับรองนักท่องเที่ยวแทน

ข้อมูลจาก Skift, Economist