booking.com logo

Booking.com ออกเครื่องมือ RateIntelligence ช่วยโรงแรมวางแผนตั้งราคา

ช่วงนี้เว็บจองโรงแรม OTA รายใหญ่ๆ ต่างก็ออกเครื่องมือช่วยให้เจ้าของโรงแรมทำงานง่ายขึ้นในเรื่องต่างๆ (2Baht เพิ่งได้รับเชิญไปงานแถลงข่าว Expedia Partner Central ในประเทศไทย)

ล่าสุด Booking.com เว็บจองโรงแรมในเครือ Priceline (เครือเดียวกับ Agoda) ออกเครื่องมือตัวใหม่ชื่อ RateIntelligence ช่วยให้ผู้จัดการโรงแรมตั้งราคาห้องพักได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถดูข้อมูลสถิติความต้องการห้องพักได้ล่วงหน้า รวมถึงดูข้อมูลราคาของคู่แข่งในระดับเดียวกันได้ด้วย

หน้าจอแสดงข้อมูลราคาห้องพักล่วงหน้า 30 วัน
หน้าจอแสดงข้อมูลราคาห้องพักล่วงหน้า 30 วัน

ข้อมูลราคาเหล่านี้จะอัพเดตแบบเรียลไทม์ (ข้อมูลราคาของ 15 วันข้างหน้าจะอัพเดตทุก 1 ชั่วโมง ส่วนข้อมูลราคา 360 วันล่วงหน้าจะอัพเดตทุกวัน) ผู้จัดการโรงแรมจึงสามารถตั้งราคาห้องพักให้เหมาะสมกับสภาพตลาด เพื่อเพิ่มอัตราการจองห้องพักให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กราฟแสดงอัตราราคาห้องพักในแต่ละช่วงเวลา
กราฟแสดงอัตราราคาห้องพักในแต่ละช่วงเวลา

ช่วงโปรโมชั่นเปิดตัว คู่ค้าโรงแรมที่สมัครใช้งาน RateIntelligence ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2016 จะได้ใช้เครื่องมือนี้ฟรีตลอดระยะเวลาที่ร่วมเป็นคู่ค้าของ Booking.com

ดูตัวอย่างหน้าตาของ RateIntelligence ได้จากเว็บไซต์ของ Booking.com

ตารางเปรียบเทียบราคาห้องพัก ระหว่างโรงแรมของเรากับคู่แข่ง
ตารางเปรียบเทียบราคาห้องพัก ระหว่างโรงแรมของเรากับคู่แข่ง

ข้อมูลจาก Booking.com