British Airways เตรียมคิดเงินค่าจองเพิ่ม 8 ปอนด์ หากจองผ่านเอเยนซี่บางราย

ภาพจากเว็บไซต์ British Airways

สายการบิน British Airways และสายการบิน Iberia ของสเปน ในเครือ IAG เตรียมเก็บค่าธรรมเนียมจองตั๋วเพิ่มอีก 8 ปอนด์ต่อการจองหนึ่งครั้ง ถ้าเป็นการจองผ่านเอเยนซี่ที่ไม่ได้ใช้ระบบ NDC (New Distribution Channel)

ลูกค้าที่จองผ่านเว็บไซต์ของ British Airways และ Ibera, จองผ่านคอล์เซ็นเตอร์, จองผ่านสำนักงานของสายการบินโดยตรง และจองผ่านตัวแทนที่เชื่อมต่อกับระบบ NDC แล้ว จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มเติม โดยหลักๆ แล้วแปลว่าถ้าจองตรงกับสายการบินก็จะไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม แต่จองกับเอเยนซี่บางรายอาจต้องเสียเงินเพิ่ม

การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมีผลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2017

นโยบายนี้ของ IAG ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะในปี 2015 สายการบิน Lufthansa ของเยอรมนีนำร่องเก็บเงินไปก่อนแล้ว 16 ยูโรต่อการจอง เหตุผลก็เพราะบรรดาสายการบินต่างก็ไม่อยากพึ่งพาบริษัทซอฟต์แวร์ที่ทำระบบการจองตั๋วอย่าง Amadeus, Sabre, Travelport มากนัก สุดท้ายจึงลงเอยด้วยการคิดเงินถ้าหากมีการจองผ่านเข้ามาจากระบบภายนอกเหล่านี้

ข้อมูลจาก Tnooz, Boarding Area