ปทุมธานี | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

รีวิว พาเดินเที่ยวตลาดไท ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในไทย

February 4, 2015

ตลาดไทมีอะไรบ้าง? 2Baht พาเที่ยว “ตลาดไท” ตลาดค้าส่งสินค้าการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในไทย-อาเซียน ไม่ไกลแค่ฝั่งตรงข้าม ม.ธรรมศาสตร์ รังสิตนี้เอง