สายการบิน Dragonair จะเปลี่ยนชื่อเป็น Cathay Dragon 21 พ.ย. นี้

cathay-dragon

สายการบิน Dragonair ซึ่งเป็นสายการบินลูกของ Cathay Pacific ของฮ่องกง เตรียมเปลี่ยนชื่อเป็น Cathay Dragon ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2016

Dragonair เป็นสายการบินระดับภูมิภาค (regional airline) เน้นเส้นทางบินระยะสั้น-กลาง โดยมีฮ่องกงเป็นฮับศูนย์กลาง ส่วนใหญ่แล้ว Dragonair มักให้บริการไปยังเมืองใหญ่ในประเทศจีน แต่ก็มีบ้างที่บินออกมายังประเทศในเอเชีย เช่น บังกะลอร์ (อินเดีย) เชียงใหม่ (ไทย) ฮานอย (เวียดนาม) ย่างกุ้ง (พม่า)

Dragonair เป็นสายการบินของฮ่องกงที่ก่อตั้งในปี 1985 จากนั้นทาง Cathay Pacific เข้ามาซื้อหุ้นบางส่วนในปี 1990 และซื้อหุ้นทั้งหมด 100% ในปี 2006 แต่ก็ยังบริหารงานเป็นอิสระแยกจากบริษัทแม่อยู่ในช่วงแรก

cathay-dragon-air

การรีแบรนด์ Dragonair ครั้งนี้ จะทิ้งชื่อ Dragonair เปลี่ยนเป็น Cathay Dragon และทิ้งสัญลักษณ์รูปมังกรเดิม เปลี่ยนมาใช้รูปปีกนกแบบเดียวกับ Cathay เพียงแต่จะใช้ธีมสีแดง เพื่อให้แตกต่างจากสายการบินแม่ที่เป็นสีเขียว

Cathay Pacific ระบุว่าการปรับแบรนด์ครั้งนี้เพื่อให้ภาพลักษณ์และมาตรฐานการบริการของสายการบินทั้งสองไปในทางเดียวกัน โดยจะยังยึดสไตล์การนำเสนอที่มีความเป็นวัฒนธรรม “จีน” ผสมผสานอยู่

cathay-dragon-logo

ข้อมูลจาก Cathay Pacific