สถิตินักท่องเที่ยวจีนสู่ตลาดโลก 30.2 ล้านคนในไตรมาสแรกปี 2016

Photo by Tom Magliery (Flickr/Creative Commons)
Photo by Tom Magliery (Flickr/Creative Commons)

COTRI หรือ China Outbound Tourism Research Institute  สถาบันวิจัยนักท่องเที่ยวจีนที่ออกไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ ออกรายงานสรุปสถิตินักท่องเที่ยวจีนประจำไตรมาสแรกของปี 2016 ได้ข้อสรุปว่า มีนักท่องเที่ยวจีนออกเดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศมากถึง 30.2 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ถือว่าเติบโตไม่เยอะนักเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2015 ที่มีนักท่องเที่ยวออกนอกประเทศ 29.5 ล้านคน (เติบโต 2.4%) ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดในรอบสิบปีของจีน โดยเหตุผลสำคัญอาจเป็นเศรษฐกิจจีนที่เริ่มชะลอตัวในปีนี้ (ตัวเลขนักท่องเที่ยวของปี 2015 ทั้งปี มากกว่า 120 ล้านคน)

นอกจากนี้ สถิติที่น่าสนใจคือตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปยังฮ่องกง ลดลงถึง 15% และเดินทางเข้ามาเก๊าลดลง 2% แต่ทั้งสองตลาดนี้ยังถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของนักท่องเที่ยวจีนออกต่างประเทศ รวมกันมีส่วนแบ่งตลาด 51% ของนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมด

ส่วนประเทศที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปมากขึ้นคือไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์ ไต้หวัน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โดยสรุปแล้ว แนวโน้มของนักท่องเที่ยวจีนชัดเจนว่า เริ่มขยับขยายจากฮ่องกง-มาเก๊า ไปยังประเทศอื่นๆ มากขึ้น

ข้อมูลจาก COTRITravelDailynews.asia