สนามบิน Cochin ในอินเดีย ใช้พลังงานทั้งหมดจากแสงอาทิตย์ 100%

สนามบิน Cochin International Airport (CIAL) ที่เมืองโคชิ Kochi (หรือโคชิน Cochin) ทางภาคใต้ของอินเดีย ประกาศตัวเป็นสนามบินแห่งแรกของโลกที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100%

สนามบินแห่งนี้ใช้แหล่งพลังงานจากโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาด 12 เมกะวัตต์ ซึ่งมาจากแผงโซลาร์เซลล์ 46,150 แผ่นวางอยู่ใกล้กับพื้นที่คลังสินค้าของสนามบิน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 5-6 หมื่นยูนิตต่อวัน เพียงพอต่อการใช้พลังงานทั้งหมดของสนามบิน ส่งผลให้สนามบินโคชินสามารถ “เลี้ยงตัวเองได้” ในแง่พลังงาน

สนามบินโคชินใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาตั้งแต่ปี 2013 โดยเริ่มจากติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 100 กิโลวัตต์ บนหลังคาอาคารผู้โดยสารขาเข้า จากนั้นก็ค่อยๆ ขยายพื้นที่วางแผงโซลาร์เวลล์มาโดยตลอด จนสามารถพัฒนามาเป็นสนามบินที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด 100%

ที่มา – Cochin International Airport, The Points Guy

CIAL Cochin Airport Solar Power

CIAL Cochin Airport Solar Power

CIAL Cochin Airport Solar Power