Disneyland ปรับราคาตั๋วใหม่ วันที่คนเยอะ ตั๋วจะราคาแพงขึ้น

ภาพจาก Disneyland
ภาพจาก Disneyland

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) เริ่มนำระบบคิดราคาตั๋วแบบใหม่มาใช้งาน เพื่อตอบรับกับปริมาณนักท่องเที่ยวในแต่ละวันที่แตกต่างกัน โดยวันที่นักท่องเที่ยวมาเยอะ (เช่น วันหยุด) ค่าตั๋วจะแพงกว่าปกติ และวันที่นักท่องเที่ยวมาน้อย ราคาตั๋วจะปรับให้ถูกลง

เดิมที Disneyland และ Disney California Adventure คิดค่าตั๋ว 99 ดอลลาร์ต่อหนึ่งวัน เท่ากันหมดทุกวันในแต่ละปี แต่ราคาตั๋วแบบใหม่จะแยกเป็น 3 ระดับ

  • วันที่คนน้อย (value day) ราคา 95 ดอลลาร์ (คิดเป็น 30% ของทั้งปี)
  • วันปกติ (regular day) ราคา 105 ดอลลาร์ (คิดเป็น 44% ของทั้งปี)
  • วันที่คนแน่น (peak day) ราคา 119 ดอลลาร์ (คิดเป็น 26% ของทั้งปี)
ตัวอย่างราคาตั๋ว 3 ระดับของ Disneyland ใน 1 เดือน แยกตามสี
ตัวอย่างราคาตั๋ว 3 ระดับของ Disneyland ใน 1 เดือน แยกตามสี

Disney ให้เหตุผลของราคาตั๋วแบบใหม่ว่า เป็นการปรับสมดุลปริมาณนักท่องเที่ยวให้บริหารจัดการง่ายขึ้น

โฆษกของ Disneyland บอกว่าเฉลี่ยแล้ว Disneyland มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะช่วงเวลายอดนิยมของนักท่องเที่ยว และเมื่อการขยายพื้นที่สวนสนุกไม่สามารถทำได้เสมอไป ทางบริษัทจึงต้องนำระบบตั๋วแบบปรับเปลี่ยนราคาตามฤดูกาลมาใช้งาน เพื่อกระจายปริมาณนักท่องเที่ยวไปยังช่วงเวลาอื่นๆ บ้าง

แนวทางการปรับราคาตามช่วงเวลา ถูกใช้กันมานานแล้วกับอุตสาหกรรมการบินและโรงแรม และก่อนหน้านี้ สวนสนุก Universal Studios Hollywood ก็นำระบบตั๋วนี้มาใช้เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลจาก LA Times