สนามบินดอนเมืองเพิ่มรถ LimoBus เข้าเมือง 2 เส้นทาง สวนลุมพินี และถนนข้าวสาร

ภาพรถ AOT LimoBus จากสนามบินดอนเมือง
ภาพรถ AOT LimoBus จากสนามบินดอนเมือง

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เพิ่มรถโดยสารสาธารณะ Airport LimoBus Express จากดอนเมืองเข้ากรุงเทพชั้นใน อีก 2 สาย ได้แก่

  • ดอนเมือง – ถนนเพลินจิต (สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม) – สวนลุมพินี
  • ดอนเมือง – ถนนข้าวสาร

รถจะเริ่มให้บริการในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป และคิดค่าโดยสาร 150 บาทตลอดสาย

  • ออกจากสนามบินดอนเมือง ประตู 5 ทุก 30 นาที – เที่ยวแรก 9.30 น. เที่ยวสุดท้าย 24.00 น.
  • ออกจากสวนลุมพินี และถนนข้าวสาร ทุก 1 ชั่วโมง – เที่ยวแรก 04.00 น. เที่ยวสุดท้าย 20.30 น.

เส้นทางและตารางการเดินรถ เส้นทาง ดอนเมือง – BTS ชิดลม – สวนลุมพินี

Limo Bus Route : DON MUEANG - BTS CHIT LOM - KHAO SAN
เส้นทางการเดินรถ Limo Bus ดอนเมือง – BTS ชิดลม – สวนลุมพินี / ภาพจาก LimoBus

ตารางการเดินรถ Limo Bus ในช่วง 3 เดือนแรก

จากดอนเมือง จากลุมพินี
04:00
05:00
09:30
10:30 10:30
11:30 11:30
12:30 12:30
13:30 13:30
14:30 14:30
15:00 15:00
16:00 16:00
17:00 17:00
18:00 18:00
19:30 19:30
20:30 20:30
21:00
21:30
23:30
00:40

เส้นทางและตารางการเดินรถ เส้นทาง ดอนเมือง – ถนนข้าวสาร

Limo Bus Route : DON MUEANG - KHAO SAN
เส้นทางการเดินรถ Limo Bus ดอนเมือง – ถนนข้าวสาร / ภาพจาก LimoBus

ตารางการเดินรถ Limo Bus ในช่วง 3 เดือนแรก

จากดอนเมือง จากข้าวสาร
04:00
05:00
09:30
10:30 10:30
11:30 11:30
12:30 12:30
13:30 13:30
14:30 14:30
15:00 15:00
16:00 16:00
17:00 17:00
18:00 18:00
19:30 19:30
20:30 20:30
21:00
21:30
23:30
00:40

นอกจากนี้ ยังมีรถโดยสารสาธารณะปรับอากาศ

  • สาย A1 ให้บริการในเส้นทาง ดอนเมือง – สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต ออกจาก ดอนเมืองทุกๆ 15 นาที
  • สาย A2 ให้บริการเส้นทาง ดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัย ออกจาก ดอนเมืองทุกๆ 30 – 60 นาที

ให้บริการเวลา 07.30 น. – 24.00 น.และคิดค่าโดยสาร 30 บาทตลอดสาย

ที่มา – AOT, LimoBus