Ethiopian Airlines เปิดเส้นทางบินเอธิโอเปีย-กรุงเทพ-เฉิงตู

ethiopian airlines

สายการบิน Ethiopian Airlines ของประเทศเอธิโอเปีย (หนึ่งในสมาชิก Star Alliance) จากทวีปแอฟริกา ประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่มายังเอเชียตะวันออก จากเมืองหลวงแอดดีส อบาบา (Addis Ababa) มายังกรุงเทพ และต่อไปยังเฉิงตู (Chengdu) ประเทศจีน

ไฟลท์จากแอดดีสอบาบา ไปเฉิงตู ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (พุธ ศุกร์ อาทิตย์) มีรายละเอียดดังนี้

  • ET618 
    • ออกจากแอดดีสอบาบา (ADD) 00:10 ถึงกรุงเทพ (BKK) 13:20
    • ออกจากกรุงเทพ (BKK) 14:25 ถึงเฉิงตู (CTU) 18:05
  • ET619
    • ออกจากเฉิงตู (CTU) 22:25 ถึงกรุงเทพ (BKK) 00:05 ของวันถัดไป
    • ออกจากกรุงเทพ (BKK) 02:15 ถึงแอดดิสอบาบา 06:45

เที่ยวบินแอดดีสอบาบา-กรุงเทพ-เฉิงตู จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2017 เป็นต้นไป

Ethiopian Airlines เป็นสายการบินเก่าแก่ของแอฟริกา ก่อตั้งเมื่อปี 1945 ปัจจุบันมีอายุยาวนานกว่า 70 ปีแล้ว ถือเป็นสายการบินรายใหญ่ของทวีปแอฟริกา และเข้าร่วมเป็นสมาชิก Star Alliance ในปี 2011

ที่ผ่านมา Ethiopian Airlines มีเที่ยวบินจากแอดดิสอบาบา มากรุงเทพ และบินต่อไปยังเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์อยู่แล้ว การปรับเส้นทางบินเพิ่มเติมจะไม่กระทบจำนวนไฟลท์จากแอดดีสอบาบามายังกรุงเทพ แต่ก็ช่วยเพิ่มทางเลือกในการบินจากกรุงเทพไปยังเฉิงตู ให้มากขึ้น

ที่มา – Routes Online