ไปฮ่องกงต้องใช้วีซ่าหรือไม่ รวมข้อมูลการขอวีซ่าฮ่องกงสำหรับคนไทย

Hong Kong Flag

คำถามที่คนไทยสับสนกันเยอะคือ การไปเที่ยวฮ่องกงนั้นต้องขอวีซ่าหรือเปล่า บ้างก็ว่าไปได้เลยไม่ต้องขอ แต่บ้างก็ว่ามีเงื่อนไขบางอย่างที่ต้องขอวีซ่าด้วย

เว็บไซต์ 2Baht.com ขอรวบรวมคำตอบที่พบบ่อย ของการขอวีซ่าประเภทต่างๆ มาให้ดังนี้

วีซ่านักท่องเที่ยว: อยู่ไม่เกิน 30 วัน คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

ตามเงื่อนไขของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region – HKSAR) สำหรับคนที่ถือพาสปอร์ตของประเทศไทย มีสิทธิไม่ต้องขอวีซ่า ในกรณีเข้าไปฮ่องกงไม่เกิน 30 วัน

นักท่องเที่ยว: กรณีที่อยู่เกิน 30 วัน ต้องขอวีซ่าฮ่องกง

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องอยู่เกิน 30 วัน จำเป็นต้องขอวีซ่าฮ่องกง จากสถานทูตจีน หรือสถานกงสุลจีนที่สะดวก (วีซ่าฮ่องกงจะแยกขาดจากวีซ่าจีนแผ่นดินใหญ่ แม้จะต้องขอที่สถานทูตจีนเหมือนกันก็ตาม เพราะฮ่องกงไม่มีสถานะเป็นประเทศ ไม่มีสถานทูตของตัวเอง)

ในประเทศไทย มีสถานทูตจีนและสถานกงสุลของจีน รวมทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่

  • สถานทูตจีน กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก สถานี MRT ศูนย์วัฒนธรรม) เว็บไซต์
  • สถานกงสุลจีน จ.เชียงใหม่ (ถ.ช่างหล่อ) เว็บไซต์
  • สถานกงสุลจีน จ.สงขลา (ถ.สะเดา) เว็บไซต์
  • สถานกงสุลจีน จ.ขอนแก่น (ถ.รอบบึง) เว็บไซต์

เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

  • แบบฟอร์มขอวีซ่า (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์)
  • ภาพถ่ายสี 1 ภาพ
  • เอกสารอื่นๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่เรียกดู เช่น สำเนาพาสปอร์ต, สำเนาสเตตเมนต์ธนาคาร, สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, สำเนาเอกสารจองตั๋วเดินทาง หรือใบเสร็จซื้อแพ็กเกจทัวร์ เป็นต้น

กระบวนการขอวีซ่าแบบปกติ ใช้เวลา 4 วัน (ค่าธรรมเนียม 1200 บาท), มีแบบด่วน 2 วัน (เพิ่มอีก 800 บาท) และแบบด่วนพิเศษ ขอก่อน 11:30 น. และได้ตอนบ่ายของวันเดียวกัน (เพิ่มอีก 1,200 บาท)

รายละเอียดอ่านได้จาก เว็บไซต์สถานทูตจีนประจำประเทศไทย

เข้าออกฮ่องกงบ่อยๆ ใช้ Travel Pass ดีกว่า

สำหรับคนต่างชาติที่ต้องเข้าออกเกาะฮ่องกงบ่อยๆ และต้องอยู่นานเกิน 30 วัน อีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากวีซ่าแบบปกติ คือสมัครเข้าโครงการ Travel Pass ของฮ่องกง

Travel Pass เป็นเอกสารลักษณะเดียวกับพาสปอร์ต อนุญาตให้เราเข้าฮ่องกงได้หลายครั้ง (multiple entry) และอยู่ได้นานครั้งละ 2 เดือน นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษให้ผู้ถือ Travel Pass สามารถตรวจคนเข้าเมืองในแถวเดียวกับประชากรฮ่องกงได้ด้วย

เงื่อนไขการสมัคร Travel Pass ต้องเป็นชาวต่างชาติที่เคยเข้าออกฮ่องกงเกิน 3 ครั้งในรอบ 12 เดือนล่าสุด (ไม่นับรวมการเข้าออกผ่านจีนแผ่นดินใหญ่ และมาเก๊า) และจำเป็นต้องมีผู้อ้างอิง (เช่น คู่ค้ารายสำคัญในฮ่องกง) ด้วย

ค่าธรรมเนียม 660 ดอลลาร์ฮ่องกง เอกสารจะมีอายุใช้ได้นาน 3 ปี รายละเอียดดูเพิ่มในเว็บไซต์ Travel Pass

hong kong immigration

วีซ่าสำหรับทำงานในฮ่องกง

สำหรับคนไทยที่จะไปทำงานในฮ่องกง จะเข้าข่ายโครงการ General Employment Policy (GEP) โดยแยกเป็น 2 โปรแกรมคือ ทำงานเป็นลูกจ้าง (Professionals) หรือ ประกอบธุรกิจ (Entrepreneurs)

ผู้ที่จะขอวีซ่าทำงานในฮ่องกง ต้องผ่านการตรวจเช็คประวัติอาชญากรรม มีวุฒิการศึกษาตรงสายงาน และได้รับการยืนยันรับเข้าทำงานจากนายจ้าง พร้อมคำอธิบายจากนายจ้างว่ารับเข้าทำงาน เพราะไม่สามารถหาคนท้องถิ่นทำงานในตำแหน่งนี้ได้

ผู้ที่ได้วีซ่าทำงานในฮ่องกง ยังอาจขอวีซ่าเพิ่มเติมสำหรับคู่สมรส และบุตรอายุไม่เกิน 18 ปีด้วย รายละเอียดอ่านเพิ่มได้จาก General Employment Policy (GEP)

วีซ่านักเรียน-นักศึกษา

สำหรับนักเรียน นักศึกษาชาวไทย ที่จะไปเรียนต่อหรือเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในฮ่องกง จำเป็นต้องขอวีซ่าประเภทนักเรียนด้วย เงื่อนไขขั้นต้นคือต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาแล้ว และต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถจ่ายค่าเล่าเรียน ค่าที่พักและอยู่อาศัยในระหว่างการศึกษาได้

ทางกองตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง ระบุว่าต้องใช้เวลาเฉลี่ยในการขอวีซ่านักเรียนประมาณ 6 สัปดาห์ ดังนั้นต้องเผื่อเวลาไว้ด้วย

รายละเอียดอ่านเพิ่มได้จาก Immigration Department: Students

ข้อมูลเพิ่มเติม


Posted

in

,

by