วิธีการทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ/ใบขับขี่สากล

สำหรับคนที่อยากไปขับรถในต่างประเทศ สิ่งสำคัญที่ต้องมีคือ “ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ” (International Driving Permit/License) หรือที่บางคนเรียกว่า “ใบขับขี่สากล” ซึ่งถือเป็นเอกสารที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่า ผู้ขับขี่ที่ถือครองเอกสารนี้ผ่านการรับรองว่าสามารถขับขี่รถยนต์ได้ในประเทศของตัวเองแล้ว

กระบวนการขอใบขับขี่ระหว่างประเทศ นั้นไม่ยากเลยถ้าหากเรามีใบขับขี่ของประเทศไทยอยู่แล้ว เพราะไม่ต้องไปสอบอะไรใหม่แม้แต่น้อย แค่ไปยื่นเอกสารนิดเดียวก็เสร็จแล้ว

International Driving License

เอกสารที่ต้องใช้ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ

เอกสารที่ต้องเตรียมมีแค่ 4-5 อย่างเท่านั้น

  1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมเล่มจริง
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
  3. สำเนาใบขับขี่ พร้อมฉบับจริง
  4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป (เทคนิคถ่ายรูปติดบัตร ในราคาใบละไม่กี่บาท)
  5. อื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่ สำเนาการแก้ไขชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส-ใบหย่า

เสียค่าธรรมเนียม 505 บาท (จ่ายเงินสดได้) รอไม่นานเราก็จะได้ใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่หน้าตาเป็นสมุดเล่มเล็กๆ สีเทาๆ ติดมือกลับมา ภายในสมุดจะมีเอกสารเป็นภาษาต่างๆ (สำหรับให้เจ้าหน้าที่ในประเทศอื่นๆ อ่านข้อมูล) และข้อมูลชื่อ+ภาพถ่ายของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก หรือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่ 1584

การขอใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่กรมการขนส่งทางบก หมอชิต

การทำใบขับขี่ระหว่างประเทศสามารถทำได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือ สำนักงานขนส่งทางบกทุกจังหวัด ในที่นี้จะขออธิบายกระบวนการยื่นขอที่กรมการขนส่งทางบก หมอชิต ตรงรถไฟฟ้า BTS หมอชิต

ตึกที่ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศหมอชิต ก็เป็นตึกเดียวกับที่ทำใบขับขี่ทั่วไปคือ อาคาร 4 ซึ่งจะอยู่ฝั่งขวามือด้านหลังสุด ไปถึงแล้วให้เดินไปชั้น 2 ได้เลย ตรงเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า จะมาทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารและให้บัตรคิวมา (ซึ่งเป็นคิวคนละส่วนกับใบขับขี่ปกติ)

จากนั้นให้เข้าประตูแล้วเข้าห้องแรกทางขวามือ จะเป็นห้องสำหรับทำใบขับขี่ระหว่างประเทศและรับรองเอกสาร ช่อง 19-22 รอคิวไม่นาน (เพราะคนทำไม่ค่อยเยอะนัก) เจ้าหน้าที่จะขอตรวจเอกสาร และให้เราจ่ายเงิน 505 บาท จากนั้นรอทำเอกสารแป๊บเดียวก็ได้ใบขับขี่มาแล้ว (รวมกระบวนการทั้งหมดที่ทำ ไม่เกิน 10 นาที) เรียกว่าการหาที่จอดรถในขนส่งหมอชิตอาจจะยังนานกว่าเลยด้วยซ้ำ

ใบขับขี่สากลนี้จะมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ขอ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำว่าระหว่างเดินทางต่างประเทศควรพกใบขับขี่ไทยไปพร้อมกันด้วยครับ

ใบขับขี่ระหว่างประเทศ หมอชิต

ติดตาม How to การท่องเที่ยว ที่ facebook “2baht.com” ได้อีกหนึ่งช่องทางครับ