ญี่ปุ่นเตรียมเพิ่มบริการ Free Wi-Fi บนรถไฟ-รถบัส เอาใจนักท่องเที่ยว

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเพิ่มการให้บริการ Wi-Fi ฟรีบนรถไฟและรถบัส เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงเพิ่มประกาศข้อมูลเป็นภาษาต่างชาติด้วยเช่นกัน

ในเบื้องต้น รถไฟและรถบัสประมาณ 100 สายที่วิ่งจากสนามบินไปยังแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม จะได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐให้เพิ่มป้ายข้อมูลเป็นภาษาต่างชาติ และบริการ Wi-Fi ฟรี ก่อนจะขยายเป็น 300 สายในระยะถัดไป

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังจะเพิ่มผู้ประสานงานสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีก 87 แห่งด้วย

ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ทำให้ทางการญี่ปุ่นต้องรีบปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

ที่มา – Japan Today