สงครามเริ่มต้น สมาคมโรงแรมญี่ปุ่น เรียกร้องให้รัฐบาลคุมเข้ม Airbnb

ภาพจาก Airbnb
ภาพจาก Airbnb

สมาคมโรงแรมและเรียวกังญี่ปุ่น (All Japan Ryokan Hotel Association) ที่มีสมาชิกเป็นโรงแรมและเรียวกังมากกว่า 20,000 แห่ง ประชุมกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นออกกฎคุมเข้มบริการห้องพักระยะสั้น แบบเดียวกับ Airbnb ให้มากขึ้น

บริการห้องเช่าลักษณะเดียวกับ Airbnb มีชื่อเรียกในญี่ปุ่นว่า มินปากุ (Minpaku)

ข้อเรียกร้องของสมาคมโรงแรมฯ คือรัฐบาลญี่ปุ่นต้องออกกฎให้

  • เจ้าของห้องพัก สามารถให้เช่าห้องได้ไม่เกิน 30 วันต่อปีเท่านั้น (รัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่งออกกฎว่าเป็น 180 วัน)
  • ผู้ให้บริการห้องพัก ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
  • เข้มงวดกับการบุกจับผู้ให้บริการห้องพักที่ผิดกฎหมาย
  • นอกจากนี้ ผู้ให้บริการห้องพักยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายลักษณะเดียวกับโรงแรมและอาคาร เช่น ต้องมีประตูหนีไฟเป็นจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานสมาคม Shigeki Kitahara ให้สัมภาษณ์ว่าผู้ประกอบการโรงแรมต้องลงทุนหลายเรื่อง เพื่อให้แขกที่มาพักสะดวกสบายและปลอดภัย ดังนั้นเจ้าของห้องเช่ารายย่อยก็ต้องมีความรับผิดชอบแบบเดียวกันบ้าง

รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มผ่อนคลายกฎระเบียบเรื่องโรงแรม เพราะต้องการเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากในการแข่งขันโอลิมปิกปี 2020 ซึ่งก็เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการโรงแรมรวมกลุ่มกันตอบโต้

ตัวอย่างห้องเช่า Airbnb ในญี่ปุ่น

ข้อมูลจาก Japan Times