วันภูเขา (Mountain Day) วันหยุดประจำชาติใหม่ของประเทศญี่ปุ่น เริ่มครั้งแรกปี 2016

ภาพโดย Midori / Wikipedia
ภาพโดย Midori / Wikipedia

วันที่ 11 สิงหาคม 2016 จะกลายเป็นวันหยุดใหม่ประจำปีของประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อว่า “วันภูเขา” (Mountain Day หรือ Yama no Hi ในภาษาญี่ปุ่น)

รัฐสภาญี่ปุ่นลงมติเมื่อปี 2014 ให้วันที่ 11 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันหยุดประจำชาติ ตามข้อเสนอของกลุ่ม Japanese Alpine Club และชมรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินเขาของประเทศญี่ปุ่น โดยให้เหตุผลว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นจะใช้วันหยุดนี้ไปสัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาได้มากขึ้น วันหยุดนี้จะเริ่มใช้ครั้งแรกในปี 2016 นี้

“วันภูเขา” อยู่ในช่วงไล่เลี่ยกับเทศกาลหยุดยาว Obon Festival ที่คนญี่ปุ่นมักลาหยุดเพื่อไปเที่ยวกันในช่วงฤดูร้อน และคาดว่าจะมีชาวญี่ปุ่นจำนวนมากออกไปเที่ยวกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะภูเขายอดนิยมอย่างภูเขาไฟฟูจิ และน่าจะมีเงินสะพัดในช่วงเทศกาลนี้มากถึง 8.2 แสนล้านเยน

ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีวันหยุดราชการ (public holiday) มากประเทศหนึ่ง ถ้านับรวมวันภูเขาด้วย ก็จะมีวันหยุดมากถึง 16 วัน

ประเด็นที่น่าสนใจคือญี่ปุ่นมีวันหยุดที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหลายวัน เช่น วันสีเขียว (Greenery Day หรือ Midori No Hi) 4 พฤษภาคม ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาล Golden Week และวันมหาสมุทร (Marine Day หรือ Umi no Hi) วันจันทร์ที่สามของเดือนกรกฎาคม

ข้อมูลจาก Skift และ Telegraph