โลว์คอสต์เกาหลี Jin Air เพิ่มเที่ยวบินกรุงเทพ-อินชอน เป็น 2 ไฟลท์ต่อวัน

jin air

Jin Air สายการบินโลว์คอสต์ของเกาหลีใต้ เตรียมเพิ่มความถี่ของรูทกรุงเทพ-อินชอน จากเดิมสัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน (1 ไฟลท์ต่อวัน) มาเป็นสัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน (2 ไฟลท์ต่อวัน) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2017

รายละเอียดเที่ยวบินกรุงเทพของ Jin Air

ออกจากโซล (สนามบินอินชอน)

  • LJ003 ออกจากอินชอน ICN 17:25 ถึงกรุงเทพ BKK 21:25
  • LJ001 ออกจากอินชอน ICN 19:35 ถึงกรุงเทพ BKK 23:40

ออกจากกรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

  • LJ002 ออกจากกรุงเทพ BKK 01:00 ถึงอินชอน 08:00
  • LJ004 ออกจากกรุงเทพ BKK 22:40 ถึงอินชอน 05:40 ของวันถัดไป

เที่ยวบินชุดนี้จะมีบริการระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 25 มีนาคม 2017

จะเห็นว่าเวลาบินของไฟลท์ที่เพิ่มเข้ามา (LJ003) ดีขึ้นกว่าเดิม คือกลับมาถึงกรุงเทพเร็วขึ้น ไม่ดึกเกินไป แต่เที่ยวกลับไปเกาหลี อาจถึงอินชอนเช้าไปหน่อย (ตีห้าครึ่ง) แต่ก็มีเวลาให้เที่ยวในเกาหลีมากกว่าเดิม โดยเฉพาะการไปกับกรุ๊ปทัวร์ที่มีรถบัสมารับจากสนามบินไปเที่ยวต่อทันที

ที่มา – Routes Online