คูเวตเตรียมเก็บ DNA นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศภายในปีนี้

ภาพประกอบโดย Christoph Bock (Max Planck Institute for Informatics)
ภาพประกอบโดย Christoph Bock (Max Planck Institute for Informatics)

รัฐบาลประเทศคูเวต ประกาศกฎหมายตรวจสอบ DNA ของนักเดินทางทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบอาชญากรและผู้ก่อการร้าย ถือเป็นประเทศแรกในโลกที่มีกฎหมายเก็บ DNA ลักษณะนี้

กฎหมายฉบับใหม่ผ่านการรับรองจากรัฐสภาในเดือนกรกฎาคม 2015 และจะมีผลบังคับใช้ในปี 2016 นี้ ส่วนวันที่เริ่มบังคับใช้ยังไม่ชัดเจน ต้องรอคณะรัฐมนตรีประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

คูเวตเป็นประเทศแรกในโลกที่มีกฎหมายเก็บตัวอย่าง DNA ของประชากร (citizen) ทุกคน รวมถึงชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศ (resident) ด้วย โดยกรณีของชาวต่างชาติจะถูกเก็บ DNA ระหว่างการขอหรือต่ออายุวีซ่า

ส่วนกรณีของนักท่องเที่ยว (visitor) ที่เดินทางเข้าคูเวตเป็นระยะเวลาสั้นๆ ก็จะต้องถูกเก็บตัวอย่าง DNA ที่สนามบิน Kuwait International Airport เช่นกัน

ทางการคูเวตยืนยันว่าการเก็บตัวอย่าง DNA จะใช้เพื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลอาชญากรเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกนำไปตรวจสอบเพื่อหาต้นตอของบรรพบุรุษ หรือตรวจสอบโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากกรรมพันธุ์

ที่มา Kuwait Times และ The Point Guys