หอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา - ภาพจาก wikipedia.org / David Samuel

เที่ยวอเมริกาเชิงประวัติศาสตร์ ตอนที่ 3 หอจดหมายเหตุแห่งสหรัฐอเมริกา

“จงศึกษาอดีต เพราะอดีตคือบทนำแห่งเรื่องราว”

National Archives of the United States of America หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา สถานที่เก็บรักษาเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ทุกอย่างนับแต่ก่อตั้งชาติอเมริกาขึ้นมา สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ตั้งอยู่ใจกลางกรุงวอชิงตันดีซี

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Archives of the United States of America)

ภายในแบ่งเป็นสองชั้น

ชั้นล่าง เป็นเดวิด เอ็ม รูเบนชไตน์ แกลเลอรี่ (David M. Rubenstein Gallery) ซึ่งเก็บรักษาและจัดแสดงเอกสารสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ อันเป็นรากฐานของชาติอเมริกา เริ่มตั้งแต่

  • มหาบัตรแม็กนาคาร์ตา 1 ใน 4 ต้นฉบับที่ยังหลงเหลือในโลก
  • ร่างกฎหมายสำคัญต่างๆ ในอดีต ที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ทั้งการให้และจำกัดสิทธิ เช่น ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญด้านสิทธิ (Bill of Rights) กฎหมายให้สิทธิเลือกตั้งแก่สตรี กฎหมายและคำประกาศเลิกทาส กฎหมายห้ามชาวจีนอพยพ และกฎหมายยกเลิกข้อห้ามการอพยพ กฎหมายความเท่าเทียมด้านสีผิว กฎหมายจ่ายค่าแรงเท่าเทียมหญิงชาย

ชั้นบน มีห้องศึกษาวิจัย ที่เก็บเอกสารสำคัญ สามารถเข้าถึง คัดลอก และค้นคว้าได้อย่างอิสระด้วยระบบสารสนเทศไฮเทค

นิทรรศการ Amending America จัดแสดง Bill of Right และ Constitution Amendments การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อสิทธิของประชาชนทั้ง 27 ครั้ง

National-Archives-USA-02

จุดเด่นไฮไลท์ของหอจดหมายเหตุแห่งสหรัฐอเมริกา คือ จุดใจกลาง Rotunda ที่จัดแสดงคำประกาศอิสรภาพ 1776, รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา 1789 และบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมด้านสิทธิเสรีภาพ 1791 ฉบับจริง ซึ่งต้องต่อคิวเข้าชมเป็นรอบๆ

ห้องจัดแสดงคำประกาศอิสรภาพ (Rotunda for the Charters of Freedom) - ภาพจาก archives.gov
ห้องจัดแสดงคำประกาศอิสรภาพ (Rotunda for the Charters of Freedom) – ภาพจาก archives.gov

น่าเสียดายที่นิทรรศการและการจัดแสดงภายในห้ามถ่ายภาพ รปภ.ดุมาก และจับตาทุกฝีก้าว

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Archives of the United States of America)

ร้านขายของที่ระลึกชั้นล่างมีของน่าสนใจคือ คำประกาศอิสรภาพ รัฐธรรมนูญแห่งอเมริกา และบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ ในแผ่นกระดาษแบบเก่าขายในราคาไม่แพง เอาไปใส่กรอบติดฝาบ้านไว้ก็เท่ดีครับ

การเข้าชมและการเดินทาง

เดินทางมาได้ง่ายดายด้วยรถไฟ DC Metro สายสีเหลืองหรือสีแดง ลงสถานี Archives ขึ้นมาเจอเลย เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:00-17:00 น. ต้องผ่านจุดตรวจความปลอดภัยสแกนแบบสนามบินก่อน (ดูรายละเอียดการเข้าชมจากเว็บ archives.org)