รวมจุดชมวิว Grand Canyon ฝั่ง South Rim

อุทยานแห่งชาติ 17 แห่งในสหรัฐ จะขึ้นค่าเข้าชมในปี 2018

รวมจุดชมวิว Grand Canyon ฝั่ง South Rim
อุทยานแห่งชาติ Grand Canyon

อุทยานแห่งชาติ (National Park) ยอดนิยมบางแห่งในสหรัฐอเมริกา เช่น Grand Canyon, Yellowstone, Yosemite, Zion, Joshua Tree เตรียมขึ้นค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานในปี 2018 เพื่อรับมือกับผู้เข้าชมที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในช่วง peak seasons

ทางหน่วยงานอุทยานแห่งชาติ (National Park Service – NPS) ของสหรัฐ ระบุว่าจะนำรายได้จากค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น ไปปรับปรุงสาธารณูปโภคภายในอุทยานที่เริ่มเสื่อมโทรม เช่น ถนน สะพาน จุดตั้งแคมป์ ห้องน้ำ โดยคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 70 ล้านดอลลาร์ต่อปี

การเก็บค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจะมีผลเฉพาะช่วง peak seasons เป็นระยะเวลานาน 5 เดือนต่อปี โดยอุทยานส่วนใหญ่จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2018 แต่บางแห่งก็จะเริ่ม 1 มิุนายน 2018 แทน

ค่าธรรมเนียมใหม่จะเป็นดังนี้

 • เข้าชมด้วยรถยนต์ เพิ่มเป็น 70 ดอลลาร์ต่อคัน
 • เข้าชมด้วยมอเตอร์ไซค์ เพิ่มเป็น 50 ดอลลาร์ต่อคัน
 • เข้าชมด้วยจักรยานหรือเดิน เพิ่มเป็น 30 ดอลลาร์ต่อคน
 • ตั๋วปี (annual park) ของอุทยานจะเพิ่มเป็น 75 ดอลลาร์

ส่วนตั๋ว American the Beautiful ที่เข้าชมอุทยานได้ทุกแห่งตลอดปี จะยังราคาเดิมที่ 80 ดอลลาร์, เด็กต่ำกว่า 16 ปีและผู้สูงอายุจะยังเข้าฟรี และอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง (ที่ไม่ดังมากเท่ากับอุทยานกลุ่มนี้) จะยังไม่คิดค่าธรรมเนียมเข้าชมเช่นเดิม

อุทยาน 17 แห่งที่ขอขึ้นราคาค่าเข้าชม ได้แก่

 1. Arches
 2. Bryce Canyon
 3. Canyonlands
 4. Denali
 5. Glacier
 6. Grand Canyon
 7. Grand Teton
 8. Olympic
 9. Sequoia & Kings Canyon
 10. Yellowstone
 11. Yosemite
 12. Zion
 13. Acadia
 14. Mount Rainier
 15. Rocky Mountain
 16. Shenandoah
 17. Joshua Tree

ตอนนี้สถานะของแผนนี้ยังอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นจากสาธารณะ และรอการอนุมัติ ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2018

ที่มา – National Park Services, CNN