วิหารพระเจ้าล้านทอง เชียงราย

วิหารพระเจ้าล้านทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากโลเคชั่นที่โดดเด่น หลังอิงเขา และมีการวางผังของมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบ ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคนไปเยี่ยมชมในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.เชียงรายเป็นจำนวนมาก

เว็บไซต์ 2Baht.com เคยนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเด่นของมหาวิทยาลัยคือ สวนจีน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรไปแล้ว ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยที่ผู้มาเยือนควรแวะไปสักการะ นั่นก็คือ วิหารพระเจ้าล้านทอง ที่อยู่บนเนินเขาด้านข้างของมหาวิทยาลัย

วิหารพระเจ้าล้านทอง เชียงราย

ความเป็นมาของวิหารพระเจ้าล้านทอง

“วิหารพระเจ้าล้านทอง” สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษาโดยได้ต้นแบบ “วิหารโล่งแบบล้านนา” จากวัดต่างๆ เช่น วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง วิหารวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง มาเป็นต้นแบบในการก่อสร้าง โครงฐานรากก่ออิฐถือปูนส่วนเครื่องบนประกอบด้วยไม้เต็งเป็นหลัก ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 10 ล้านบาท

พระประธานของวิหารแห่งนี้ หรือที่เรียกว่า “พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในขณะนั้น ได้ขออนุญาตจากพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย เพื่อจำลองแบบ 90% ขององค์จริงจากพระเจ้าล้านทองซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระแก้ว จ.เชียงราย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้กราบบังคบทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเททอง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2549

นอกจากนี้ยังมีการรับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับมอบพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เพื่อนำมาประดิษฐานบนเศียรพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-book พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ)

บรรยากาศโดยรอบวิหารพระเจ้าล้านทอง

วิหารเป็นแบบเปิดโล่งจึงไม่มีบานประตูใหญ่เหมือนวิหารทั่วไป เมื่อสังเกตที่ปลายหลังคาแต่ละจุดเรียกว่า หูช้าง เพราะรูปร่างเหมือนหูช้างที่กำลังสะบัดไปมา ส่วนใต้ชายคาจะรองรับด้วย คันทวย หรือ นาคะตัน ซึ่งแกะสลักไม้สักเป็นรูปพญานาคปิดทองสีเหลืองอร่าม ด้านละ 7 ตัว รวมทั้งสิ้น 14 ตัว

วิหารพระเจ้าล้านทอง

พระเจ้าล้านทอง พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เสาทุกต้นที่นี่จะทาด้วยสีขาว ตรงโคนเสาปิดทองลวดลายสวยงาม

วิหารพระเจ้าล้านทอง

ที่หน้าบันวิหารมีการแกะสลักไม้สักปิดทองประดับพระนามาภิไธย “สธ” และเหนือหน้าบันเป็นช่อฟ้าเอกซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสร็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

วิหารพระเจ้าล้านทอง

หน้าวิหารพระเจ้าล้านทองยามพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้า ด้านซ้ายมือเรียกว่า “เจดีย์เทียนหยก วัดภูมิพาราราม” สถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งซึ่งสามารถเห็นวิวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จากมุมสูง

วิหารพระเจ้าล้านทอง

นอกจากจะเป็นสถานที่ชำระจิตใจให้เข้าถึงธรรมและมีจุดชมวิวที่สวยงามแล้ว ในทุกๆ ปีที่แห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง “อุ้มพระขึ้นดอย” ประเพณีรับน้องใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีกลุ่มนักศึกษาแบกเสลี่ยงพระพุทธรูปเชียงแสนนำขบวน  จากนั้นนำน้องใหม่เข้าสักการะพระเจ้าล้านทอง พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แล้วเดินทางกันต่อไปยัง “ยอดดอยแง่ม” เพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตให้เป็นต้นไม้ใหญ่ (รายละเอียดเพิ่มเติม ข่าวประชาสัมพันธ์ และ ภาพถ่ายกิจกรรม จาก mfu.ac.th)

ข้อมูลและแผนที่การเดินทาง

เริ่มจากเดินทางไปยัง ม.แม่ฟ้าหลวงก่อน ขออธิบายเส้นทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ให้ตรงออกมา 2.5 กม. จนถึงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ให้เลี้ยวขวาและตรงไปอีก 10 กม. จะเจอสามแยกทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ตรงเข้าไปอีก 1.7 กม. จะถึงรั้วมหาวิทยาลัย จากนั้นเลี้ยวขวาไปอีก 700 ม. จะเห็นป้ายวิหารพระเจ้าล้านทอง ให้เลี้ยวเข้าไปตามทางอีกเกือบ 300 ม. จะเป็นลานจอดรถด้านหลังเนินวิหารพระเจ้าล้านทอง

map มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิหารพระเจ้าล้านทอง

ขอซูมแผนที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย เมื่อผ่านซุ้มยามหน้าประตูแล้วให้เลี้ยวขวาเลย ตรงไปอีกไม่ไกลจะเห็นป้ายวิหารพระเจ้าล้านทองอยู่ทางขวามือ จะเป็นทางขึ้นเนินหน่อย แต่สามารถเอารถยนต์ขึ้นไปได้สบายๆ ค่ะ

map วิหารพระเจ้าล้านทอง

[put_wpgm id=1]

พิกัด GPS : 20.041521, 99.896552

เว็บไซต์ : www.mfu.ac.th