โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)

สนามบินภูเก็ตเตรียมเปิด อาคารระหว่างประเทศหลังใหม่ 1 มิ.ย.นี้

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เตรียมทดสอบระบบเทคนิคเที่ยวบินเที่ยวบินแรก หรือ First Technical Flight ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ (น่าจะเรียกว่า Terminal 3) ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยเป็นเที่ยวบินขาเข้า TG609 ฮ่องกง-ภูเก็ต ซึ่งจะลงจอดที่อาคารระหว่างประเทศหลังใหม่ สนามบินภูเก็ต วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.55 น.

หลังจากการทดสอบ First Technical Flight แล้ว จะต้องทดสอบระบบโดยใช้เวลาอีก 60 วันเพื่อสร้างความมั่นใจและทดสอบความพร้อมในการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง กรณีย้ายเที่ยวบินระหว่างประเทศไปให้บริการยังอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่

ทอท. กำหนดเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน 2559

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นยุทธศาสตร์สำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคใต้ หรือ “Gateway to the Andaman”

โครงการนี้ เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2555 ประกอบด้วย งานก่อนสร้างทางขับและลานจอดท่าอากาศยาน งานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบเติมน้ำมันอากาศยานทางท่อ งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 5 ล้านคนต่อปี

คาดการณ์ว่าสามารถรองรับผู้โดยสารจาก 6.5 ล้านคน เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี (ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 5 ล้านคนต่อปี และผู้โดยสารภายในประเทศ 7.5 ล้านคนต่อปี), ความสามารถของทางวิ่งรองรับได้ 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมง, เพิ่มปริมาณหลุมจอดจาก 15 หลุมจอด เป็น 25 หลุมจอด, สะพานเทียบเครื่องบินเพิ่มจาก 7 ชุด เป็น 11 ชุด และที่จอดรถยนต์เพิ่มจาก 500 คัน เป็น 1,500 คัน

ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ สนามบินภูเก็ต
โซน Immigration อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ สนามบินภูเก็ต
ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ สนามบินภูเก็ต
โซน Immigration อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ สนามบินภูเก็ต
ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ สนามบินภูเก็ต
โซนรับกระเป๋า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ สนามบินภูเก็ต

ที่มา – เพจ AOT Official, PhuketAirportThai