ปัวติเยร์ (Poitiers) เมืองมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยโบสถ์เก่าแก่

พาเที่ยวเมือง ปัวติเยร์ (Poitiers) เมืองเก่าแก่ทางภาคตะวันตกของฝรั่งเศส อยู่ใกล้กับเมือง ตูร์ (Tours)

ปัวติเยร์เป็นเมืองโบราณมาตั้งแต่สมัยก่อนโรมันเข้ามาสร้างอิทธิพลซะอีก จุดเด่นของปัวติเยร์คือเต็มไปด้วยโบสถ์เก่าแก่มากมายเต็มเมือง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนชอบประวัติศาสตร์ของยุโรปยุคเก่า ซึ่งอิงกับศาสนาคริสต์เป็นหลัก

โบสถ์ที่มีชื่อเสียงในแง่ “ความเก่า” คือ Baptistère Saint-Jean หรือโบสถ์ของเซนต์จอห์นสำหรับพิธีแบปติสต์ โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 โดยสร้างจากอาคารของโรมันเดิม

โบสถ์แห่งนี้ผ่านประวัติศาสตร์มาเกือบสองพันปี ถูกทำลายและบูรณะหลายครั้ง ตัวโบสถ์มีขนาดไม่ใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับโบสถ์ยุคหลังๆ แต่ในแง่ความเก่าแล้วถือว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในฝรั่งเศสทีเดียวเชียว

Baptistère Saint-Jean Poitiers
Baptistère Saint-Jean

โบสถ์หลังถัดมาที่เราไปชมคือ Poitiers Cathedral มหาวิหารหลักของเมืองปัวติเยร์ สร้างขึ้นในปี 1162 จากซากอาคารของโรมันเดิม ถือเป็นโบสถ์ยุคกลางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของปัวติเยร์

สถาปัตยกรรมของวิหารแห่งปัวติเยร์ เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนส (Romanesque) และโกธิกยุคต้น (Early Gothic) ตัวโบสถ์สูงใหญ่ มองเห็นได้จากระยะไกล

Poitiers Cathedral
Poitiers Cathedral

ลานหน้าโบสถ์แห่งนี้ค่อนข้างแคบ เลยไม่สามารถเก็บภาพของโบสถ์ทั้งหลังได้ในช็อตเดียว

Poitiers Cathedral
Poitiers Cathedral

ถนนในเมืองเก่าของปัวติเยร์ ก็เป็นถนนแคบๆ พร้อมตึกเก่าๆ ตามแบบเมืองเก่าในยุโรปทั่วไป

ถนนหนทางในปัวติเยร์
ถนนหนทางในปัวติเยร์

จัตุรัสหลักของเมือง จะเริ่มเป็นโซนร้านค้า ร้านอาหาร ที่เป็นบริเวณเมืองใหม่ จุดตั้งหลักคือศาลาว่าการเมือง

Hotel De Ville Poitiers
Hotel De Ville Poitiers
Hotel De Ville Poitiers
Hotel De Ville Poitiers
ถนนสายการค้าของ Poitiers
ถนนสายการค้าของ Poitiers

ไม่ไกลจากศาลาว่าการเมือง เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งคือ Église Notre-Dame la Grande หรือโบสถ์น็อตเทรอะดามใหญ่แห่งปัวติเยร์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ถือเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโรมันเนสที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้

Église Notre-Dame-la-Grande
Église Notre-Dame-la-Grande
Église Notre-Dame-la-Grande
Église Notre-Dame-la-Grande

นอกจากโบสถ์ทั้งสามแห่งที่ว่ามาแล้ว ปัวติเยร์ยังมีโบสถ์เก่าอื่นๆ เช่น Church of Sainte-Radegonde (เริ่มสร้างในศตวรรษที่ 6) Église Saint-Hilaire-le-Grand, Church of Saint-Jean de Montierneuf  (สร้างในศตวรรษที่ 11 ทั้งคู่) และสิ่งปลูกสร้างเชิงประวัติศาสตร์อื่น เช่น พระราชวังปัวติเยร์ ให้เยี่ยมชมอีกด้วย

แต่ปัวติเยร์ก็ไม่ได้มีแต่สิ่งก่อสร้างโบราณแต่เพียงอย่างเดียว ศูนย์กลางของเมืองปัวติเยร์ยังมีมหาวิทยาลัยปัวติเยร์ (University of Poitiers) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของยุโรป (ก่อตั้งปี 1431) และมีนักศึกษากว่า 27,000 คน ส่งผลให้ปัวติเยร์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยปัวติเยร์ ผลิตนักคิด นักเขียน นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังมากมาย เช่น เรเน เดสการ์ต นักปรัชญาผู้โด่งดัง, มิเชล ฟูโก้, ฟรานซิส เบคอน เป็นต้น

นอกจากมหาวิทยาลัยหลักแล้ว ปัวติเยร์ยังมีวิทยาลัยเฉพาะทาง เช่น วิทยาลัยด้านวิศวกรรมเครื่องบิน (ENSMA) วิทยาลัยวิศวกรรม (ENSIP) วิทยาลัยด้านบริหารธุรกิจ (FBS) เป็นต้น น่าเสียดายว่าเรามีเวลาค่อนข้างน้อย เลยไม่มีโอกาสสำรวจเมืองปัวติเยร์ได้เยอะเท่าที่ควร