Pura Ulun Danu Batur

Pura Ulun Danu Batur วัดเดียวของบาหลีที่อยู่บนปากปล่องภูเขาไฟ

คราวก่อน 2Baht.com พาไปเที่ยววัด Pura Ulun Danu Bratan วัดริมทะเลทราบของเกาะบาหลีมาแล้ว คราวนี้จะพาไปเที่ยววัดชื่อเดียวกันแต่อยู่คนละทะเลสาบบ้าง วัดนี้ชื่อว่า Pura Ulun Danu Batur (ต่างกันตรงคำว่า Batur ซึ่งตั้งตามชื่อทะเลสาบแต่ละแห่ง)

เกริ่นก่อนเล็กน้อยว่า เกาะบาหลีประกอบด้วยภูเขาใหญ่ 3 ลูกที่อยู่ตอนบนของเกาะ ไล่จากทางตะวันออกไปตะวันตกได้แก่

  • ภูเขา Agung ซึ่งถือเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี สูงถึง 3,031 เมตร
  • ภูเขา Batur สูง 1,717 เมตร เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท และปากปล่องภูเขาไฟบางส่วนกลายเป็นทะเลสาบ ชื่อทะเลสาบ Batur ที่เราจะมาดูกันในตอนนี้
  • ภูเขา Batukaru อยู่ทางตะวันตกสุด และอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลีพอดี สูง 2,275 เมตร ตอนเหนือของภูเขามีทะเลสาบ Bratan ที่ตั้งของวัด Pura Ulun Danu Bratan ในตอนก่อน

รายละเอียดของภูเขาทั้งสามลูก อ่านได้จากเว็บไซต์ InBali

ภูเขาสำคัญของเกาะบาหลี

สำหรับภูเขา Batur ที่เราจะกล่าวถึงในตอนนี้ มีวัดสำคัญอันดับสองของเกาะบาหลีคือวัด Pura Ulun Danu Batur ตั้งอยู่ (วัดสำคัญอันดับหนึ่งคือวัดหลวง Pura Besakih ที่อยู่ตีนเขา Agung)

วัด Pura Ulun Danu Batur เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทวีแห่งน้ำ Danu ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูแบบบาหลี แต่วัดนี้จะไม่อยู่ติดทะเลสาบแบบแนบชิดเหมือนวัด Beratan โดยจะตั้งอยู่บริเวณปากปล่องภูเขาไฟแทน สามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบ Batur และภูเขา Batur ได้เต็มตา

เดิมทีวัด Batur อยู่ตีนเขา Batur แบบใกล้ชิดเลย แต่เมื่อเกิดเหตุภูเขาไฟ Batur ระเบิดในปี 1926 ทุกอย่างก็วอดวายหมด ชาวบ้านเลยอพยพมาอยู่บริเวณที่สูงที่สุดของปากปล่องภูเขาไฟชั้นนอกที่ห่างออกมาสักหน่อยแทน ถ้าภูเขาไฟระเบิดอีกครั้งในอนาคตจะได้พอหลบลาวาได้ง่ายขึ้นสักหน่อย อาคารบางส่วนของวัดหลังเดิมก็ยังสามารถย้ายมาอยู่กับวัดแห่งใหม่นี้ได้

แผนที่ภูเขา Batur

การเดินทางต้องมาทางรถอย่างเดียว โดยใช้ถนนที่ลัดเลาะไปตามขอบทะเลสาบดังภาพ ระหว่างทางเราจะเห็นวิวของทะเลสาบและภูเขาไฟอย่างชัดเจน

Pura Ulun Danu Batur

วัด Pura Ulun Danu Batur จะอยู่ติดถนนเลย และอยู่กลางชุมชนชาวบาหลีที่อาศัยกันอยู่หนาแน่นในแถบนั้น

Pura Ulun Danu Batur

วัด Batur แห่งนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีด้วยกันหลายชั้น เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างแนวสถูปสวยๆ หลายองค์

Pura Ulun Danu Batur

Pura Ulun Danu Batur

Pura Ulun Danu Batur

Pura Ulun Danu Batur

Pura Ulun Danu Batur

วัดแบบบาหลีจะแบ่งเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นมีกำแพงล้อมรอบ เราต้องเดินเข้าประตูผ่าซีกตามแบบฉบับของบาหลีเข้าไปเรื่อยๆ (วัดทุกแห่งต้องมีผ้านุ่งเสมอ ไม่ว่าชายหรือหญิง)

Pura Ulun Danu Batur

ลานวัดชั้นในมีขนาดกว้าง มีเจดีย์แบบหลายชั้นหลายองค์ ถ้าไปยืนริมกำแพงจะมองเห็นทั้งภูเขาและทะเลสาบ Batur เด่นชัด

Pura Ulun Danu Batur

วันที่ไปโชคดีมีชาวบาหลีมาแสวงบุญกันเยอะ ผู้ชายจะต้องใส่เสื้อขาวและมีผ้าโพกหัว ส่วนเครื่องบูชาจะเน้นดอกไม้เป็นหลัก เจดีย์องค์หลัก (ที่สามจากซ้าย) ยังมีเมรุ 9 ชั้น ถือว่าเป็นศักดิ์ระดับสูงสุดของเกาะบาหลีแล้ว (ตามศักดิ์ของเจ้าแม่ Danu ตามชื่อวัด)

Pura Ulun Danu Batur

Tips: สำหรับคนอยากชมวิวสวยๆ มีทางเดินแยกไปทางฝั่งซ้ายมือของวัด (ต้องเข้าวัดไปก่อนแล้วอ้อมไปทางหลัง-ซ้าย) ที่ตัดผ่านชุมชนในบริเวณนั้นไปยังทางเดินหลังวัด (มีเลี้ยงไก่กันแถวนั้นด้วย) และมีจุดชมวิวที่สามารถถ่ายภาพกับภูเขา-ทะเลสาบ Batur ได้แบบเต็มๆ ตา สวยงาม (ภาพภูเขาข้างต้นก็ถ่ายมาจากจุดนั้น)

ข้างๆ กันยังมีวัดอีกแห่งชื่อ Tuluk Biyu Batur เผื่อใครสนใจและมีเวลา

Taluk Biyu Batur

วัด Batur แห่งนี้ถือเป็นวัดสำคัญอีกแห่งของเกาะบาหลี ในแง่การเดินทางแล้วจะอยู่โซนเดียวกับวัดหลวง Pura Basakih ทัวร์ส่วนใหญ่จึงจัดให้มาคู่กันเพื่อสะดวกแก่การเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม