Qatar Airways เสนอซื้อหุ้น 10% สายการบิน LATAM ของละตินอเมริกา

qatar latam

Qatar Airways หนึ่งในสายการบินรายใหญ่จากตะวันออกกลาง เสนอซื้อหุ้นเพิ่มทุนของสายการบิน LATAM ในละตินอเมริกาจำนวน 10% คิดเป็นเงิน 613 ล้านดอลลาร์

LATAM เป็นสายการบินที่เกิดจากการรวมตัวกันของ LAN สายการบินชิลี และ TAM สายการบินบราซิล ที่ควบรวมกันตั้งแต่ปี 2010 และปัจจุบันถือเป็นรายการบินรายใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้-อเมริกากลาง

ขั้นตอนถัดไปคือ LATAM จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการซื้อหุ้นครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นไม่เกินต้นเดือนกันยายน 2016

ก่อนหน้านี้ Qatar ก็เข้าไปถือหุ้นของ IAG (International Airlines Group) บริษัทแม่ของ British Airways และ Iberia ของสเปน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ 15%

ช่วงหลัง สายการบินยักษ์ใหญ่จากตะวันออกกลาง นิยมเข้าไปถือหุ้นในสายการบินระดับภูมิภาค นอกจาก Qatar แล้ว สายการบิน Etihad Airways ก็เข้าไปซื้อหุ้น Alitalia ถึง 49% เมื่อปี 2014 ด้วยเช่นกัน

ที่มา – Qatar Airways