รีบเที่ยวก่อนไม่เหลือให้ดู อาคารเก่าแก่ยุคโคโลเนียลในย่างกุ้งกำลังหายไป

เว็บข่าว CNN มีบทความพูดถึงผลกระทบจากการเปิดประเทศของพม่า ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลเข้าไป เกิดอาคารใหม่ๆ ขึ้นมากมาย และส่งผลให้อาคารเก่าแก่ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ อาจต้องหายไป

Relics of Rangoon
หนึ่งในสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลของย่างกุ้ง ที่ยังมีเหลือให้ดูในตอนนี้ [Photo: Relics of Rangoon]
นักข่าว Philip Heijmans ใช้เวลากว่า 2 ปี ลงพื้นที่สำรวจอาคารและสถาปัตยกรรมกว่า 200 แห่งในเมืองย่างกุ้ง และตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ Relics of Rangoon ที่กล่าวถึงปัญหานี้

Heijmans ทำงานเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเมืองย่างกุ้งตั้งแต่ปี 2013 และพบเรื่องราวของอาคารโบราณสมัยอาณานิคมที่น่าสนใจ เขาจึงรวบรวมข้อมูลในเรื่องนี้

Heijmans แนะนำว่าจุดที่สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลของพม่ายังสมบูรณ์ที่สุด อยู่ในเขต Central Business District ที่เรียกกันว่า the Secretariat ซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาลในอดีต และเป็นจุดที่นายพลอองซาน ถูกลอบสังหารในปี 1947 ด้วย ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐของพม่าแทบไม่ได้ใช้อาคารเหล่านี้ เพราะย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงเนปิดอว์

สถานที่อื่นที่เขาแนะนำคือถนน Pansodan Road, Strand Road รวมถึงอาคาร Myanmar Port Authority Building และ Yangon Divisional Court

Relics of Rangoon
อาคารเก่าอายุกว่า 100 ปี อาคารหลักมี 2 ชั้น สร้างโดมกระเบื้องเคลือบอีก 3 ชั้น [Photo: Relics of Rangoon]
อย่างไรก็ตาม อาคารเก่าแก่ของย่างกุ้งถูกรื้อถอนไปมาก และทางการพม่ายังไม่ให้ความสนใจเรื่องการอนุรักษ์อาคารเหล่านี้มากนัก เหตุผลอีกประการหนึ่งคือการซ่อมบำรุงอาคารอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะจนเจ้าของอาคารเห็นว่าไม่คุ้มค่าด้วย เขาจึงทำโครงการ Relics of Rangoon ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจต่อการอนุรักษ์อาคารเหล่านี้

หนังสือ Relics of Rangoon สามารถสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของโครงการ และถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อภาพถ่ายบางภาพได้ด้วย

Relics of Rangoon
ที่ทำการไปรษณีย์อายุกว่า 100 ปี ยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน [Photo: Relics of Rangoon]
ข้อมูลจาก CNN, ได้รับคำอนุญาตให้ใช้งานรูปภาพจาก Philip Heijmans แล้ว