คนไทยต่างแดนต่ออายุบัตรประชาชนที่สถานทูต-กงสุลทั่วโลกได้แล้ว

บัตรประชาชนไทย
ภาพจาก – bangkok.go.th

นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ได้มอบของขวัญปี 2559 ให้ประชาชนชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ โดยสามารถยื่นขอทดแทนหรือ ต่ออายุบัตรประชาชนไทยที่สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) และสถานกงสุลใหญ่ (สกญ.) จำนวน 93 แห่งทั่วโลกเพื่อสะดวกในการทำนิติกรรม หรือ ติดต่อกับทางการไทย ภาคธุรกิจต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามบริการใหม่นี้ยังไม่รองรับการทำบัตรประชาชนครั้งแรก ซึ่งยังคงต้องกลับมาทำที่ประเทศไทย สรุปคือต่ออายุได้แต่ทำบัตรใหม่ยังไม่ได้ (อ้างอิงจากเพจ Thai Consular Q&A)

นอกจากการทำบัตรประชาชนที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่แล้ว ชาวไทยในต่างแดนยังสามารถขอรับบริการนิติกรรมต่างๆ เช่น การออกสูติบัตร การจดทะเบียนสมรส การออกมรณบัตร ได้อย่างรวดเร็วและลดเวลาการติดต่อราชการลง ซึ่งกระทรวงต่างประเทศจะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในเร็วๆ นี้

อนึ่ง สามารถดูรายละเอียดการทำบัตรประชาชนในต่างประเทศได้จากกรมการกงสุล

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ Call Center กรมการกงสุล เบอร์โทรศัพท์ +66 2572 8442 หรือ e-mail ที่ consular04@mfa.go.th (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ที่มา – ข่าวกิจกรรม กรมการกงสุล