TLScontact Schengen Visa

วิธีการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ฝรั่งเศสที่ TLS Contact Center

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าสำหรับกลุ่มประเทศในโซนยุโรปที่สามารเดินทางข้ามพรมแดนไปมาระหว่างกันได้ถึง 26 ประเทศ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement) โดยเวลาที่ข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศเชงเก้นด้วยกันเอง จะไม่มีด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่างประเทศแต่อย่างใด เรียกว่าถ้าผ่านการตรวจคนเข้าเมืองจากประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว สามารถเดินทางไปยังประเทศที่เหลือในกลุ่มเชงเก้นได้เลย

กลุ่มประเทศเชงเก้น มีอะไรบ้าง?

(ข้อมูล ณ ปี 2015) ประเทศสมาชิกในเขตเชงเก้นมีอยู่ทั้งหมด 26 ประเทศ ครอบคลุมประเทศยุโรปตะวันตกทั้งหมด ยกเว้นสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ และยุโรปตะวันออกอีกบางส่วน

นอกจากนี้ผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้น สามารถเดินทางเข้านครรัฐขนาดเล็กในยุโรป ได้แก่ โมนาโก อันดอร์รา ซานมาริโน วาติกัน ได้โดยไม่ต้องผ่านพิธีทางการตรวจคนเข้าเมือง

แผนที่กลุ่มประเทศเชงเก้น (สีฟ้าในภาพ) ข้อมูลจาก Wikipedia
แผนที่กลุ่มประเทศเชงเก้น (สีฟ้าในภาพ) ข้อมูลจาก Wikipedia

การขอวีซ่าเชงเก้น ต้องขอที่ประเทศไหน?

หลายคนอาจมีคำถามว่า ถ้าเราเดินทางไปยุโรปหลายประเทศในทริปเดียวกัน จะต้องไปยื่นขอวีซ่าเชงเก้นของประเทศไหน

เงื่อนไขของการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น มีดังนี้

 • ให้ยื่นขอกับสถานทูตของประเทศที่พำนักอยู่นานที่สุดในการเดินทางครั้งนั้น
 • กรณีเดินทางเพื่อติดต่อทางธุรกิจในประเทศใด ก็จะได้รับการพิจารณาว่าประเทศนั้นเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ในการรับคำร้องและการพิจารณามากกว่าวัตถุประสงค์อื่น เช่น เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือเดินทางส่วนตัว ในประเทศสมาชิกอื่นๆ
 • กรณีที่เดินทางมากกว่า 1 ประเทศ แต่ละประเทศมีระยะเวลาพำนักนานเท่าๆ กัน ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตที่เรามีกำหนดเดินทางเข้าเป็นประเทศแรก ยกตัวอย่างเช่น มีกำหนดเดินทางไปฝรั่งเศส 3 วัน ต่อด้วยสเปนอีก 3 วัน แบบนี้ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นของฝรั่งเศส

บทความนี้ ทางเว็บไซต์ 2Baht จะอธิบายการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น สำหรับการเข้าประเทศฝรั่งเศสอย่างละเอียดค่ะ รับรองแล้วว่าอ่านจบแล้วสามารถทำตามได้ไม่ยากเลย

รายละเอียดการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นของฝรั่งเศส ผ่าน TLS

ปัจจุบันสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ไม่ได้รับเอกสารขอวีซ่าโดยตรง แต่จะมอบสิทธิให้ภาคเอกชนเข้ามาอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสารแทน ซึ่งภาคเอกชนที่ว่าคือ ศูนย์อำนวยการรับยื่นวีซ่า “TLS contact” จะทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเรากับสถานทูตฝรั่งเศส ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน เก็บหลักฐาน เก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ของเรา แล้ว TLS จะเป็นฝ่ายส่งเอกสารไปให้สถานทูตฝรั่งเศสพิจารณาอนุมัติ

เมื่อสถานทูตอนุมัติวีซ่าแล้ว TLS จะเป็นฝ่ายไปรับหนังสือเดินทางกลับมาจากสถานทูต และนัดหมายให้ผู้ขอวีซ่ามารับหนังสือเดินทางคืน (หรือไม่ก็ส่งมาทางไปรษณีย์)

การมีตัวแทนแบบ TLS ช่วยให้กระบวนการยื่นขอวีซ่าสะดวกมากขึ้นกว่าสมัยสถานทูตทำเอง (เพราะเป็นภาคเอกชน มีความคล่องตัวสูงกว่า) แต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือเราจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้ TLS เพิ่มอีกต่อหนึ่งด้วย นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าตามปกติของสถานทูต

หมายเหตุ: TLS รับดำเนินการขอวีซ่าของสวิตเซอร์แลนด์ด้วย โดยใช้ศูนย์แห่งเดียวกันที่สาธร อย่างไรก็ตามรายละเอียดบางจุดของการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์อาจแตกต่างไปจากฝรั่งเศสบ้าง

ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศส

กระบวนการขอวีซ่านั้นจำเป็นต้องมีระยะเวลาการอนุมัติวีซ่า ส่วนระยะเวลาจะเป็นเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าที่เราขอ ตามตารางด้านล่าง ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ไปท่องเที่ยวในฝรั่งเศส จะมีระยะเวลาพิจารณา 15 วันทำการ (โดยทั่วไป เราสามารถสมัครขอวีซ่าได้ล่วงหน้า 90 วันก่อนวันเดินทาง)

คนไทยนิยมไปเที่ยวต่างประเทศช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นช่วงที่คนยื่นขอวีซ่ากันเยอะ คนที่จะไปช่วงนี้จึงควรไปยื่นขอวีซ่ากันแต่เนิ่นๆ จะดีที่สุด

ประเภทวีซ่า ระยะเวลาในการพิจารณา
ท่องเที่ยว เยี่ยมครอบครัว หรือ เยี่ยมส่วนตัว 15 วันทำการ
ธุรกิจ หรือ ความเชี่ยวชาญต่างๆ 3 วันทำการ
เดินทางราชการ (ลงทะเบียนในเว็บไซต์โดยไม่ต้องทำนัด) 5 วันทำการ
พำนักระยะยาว (TLS แนะนำว่าควรยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน) 10 วันทำการ – 2 เดือน

เมื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้นของการขอวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศสกับ TLS แล้ว ก็มาดูกระบวนการและวิธีการขอวีซ่ากันเลย

ขั้นตอนการสมัครขอยื่นวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศส

การขอวีซ่าเชงเก้นกับ TLS จำเป็นต้องยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ขั้นแรกสุดเราต้องสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ก่อน เว็บไซต์ของ TLS ที่มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และมีรายละเอียดข้อมูลให้ครบครัน (ขั้นตอนตามเว็บไซต์)

1. ลงทะเบียนสมัครบัญชีกับ TLScontact ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.tlscontact.com/th2fr/login.php (วิธีการลงทะเบียน) กรอกแบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวและข้อมูลการเดินทาง เมื่อกรอกข้อมูลครบจนครบ ระบบจะให้ download แบบฟอร์มใบสมัครการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่มีข้อมูลตามที่เรากรอกเพื่อใช้ยื่นกับศูนย์ TLScontact ได้เลย

TLScontact Schengen Visa Registration 1

2. เมื่อลงทะเบียนจนเสร็จ ระบบจะแสดงรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศสมาให้ หากใครอยากทราบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าก่อนก็สามารถเข้าไปดูโดยไม่ต้องลงทะเบียนได้ที่ www.tlscontact.com/th2fr/docs.php

ตัวอย่างรายการเอกสารสำหรับการขอวีซ่าพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน (นักท่องเที่ยวทั่วไปจะเข้าข่ายนี้) จะมีรายการดังภาพด้านล่าง คือต้องใช้เอกสารทั้งหมด 10 ฉบับ

รายละเอียดของเอกสาร สามารถดูได้จากภาพด้านล่าง (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

รายการเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศส
รายการเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศส จาก ศูนย์ยื่นวีซ่าฝรั่งเศส TLScontact (คลิกเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

เทคนิคเอกสารแนะนำ

 • กรณีแปลที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ หาจากลำดับชื่อจังหวัด อำเภอ เขต ของราชบัณฑิตยสถาน จะเป๊ะกว่า
 • หากจำเป็นต้องแปลเอกสาร แนะนำให้ใช้หลักเกณฑ์การถอดภาษาไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง ของราชบัณฑิตยสถานเช่นกันค่ะ
 • หนังสือรับรองการทำงาน (รายการที่ 8) สลิปเงินเดือน (รายการที่ 9) ควรขอจากบริษัทเป็นภาษาอังกฤษไปเลยจะได้ไม่ต้องแปลเพิ่ม
 • รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (bank statement) และหนังสือรับรองจากธนาคาร (รายการที่ 10) จะเป็นคนละอย่างกับสมุดบัญชีธนาคาร (book bank) ทางที่ดีแนะนำว่าพิมพ์ชื่อเอกสารในข้อ 10 ไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดู เค้าจะเข้าใจว่าควรออกเอกสารแบบใดให้เรา ซึ่งส่วนใหญ่จะมีค่าธรรมเนียมประมาณ 100 บาท (แล้วแต่ธนาคาร)
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าในรายการที่ 8-10 ควรเป็นเอกสารใหม่ และมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันนัดหมาย

3. นัดหมายออนไลน์และพิมพ์ใบนัด โดยจะมีให้เลือกเวลาตั้งแต่ 8.00 – 15.30 น. (แบ่งเป็นรอบๆ ละ 30 นาที)

TLScontact Schengen Visa Registration 3

เมื่อนัดหมายเสร็จเรียบร้อย ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการออนไลน์ ที่เหลือจะเป็นการเดินทางไปยังศูนย์ TLS Contact ที่สาทร ซึ่งจำเป็นต้องไปด้วยตัวเอง

เมื่อถึงวันนัดหมาย ควรเดินทางมายังศูนย์ TLScontact แนะนำว่ามาก่อนเวลานัดหมายประมาณ 30 นาที เผื่อเวลาแลกบัตรขึ้นตึก และฝากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ด้านหน้าของศูนย์ยื่นวีซ่า

แผนที่และการเดินทางไปยัง TLC Contact

ศูนย์ TLScontact อยู่ที่อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12  เนื่องจากทางศูนย์ฯ ไม่มีบริการคูปองที่จอดรถ ดังนั้นหากมาด้วยรถไฟฟ้า BTS ได้จะสะดวกกว่า จากแผนที่ให้ลง สถานีช่องนนทรี ทางออก 2 แล้วเดินมาอีกไม่ไกลนัก ข้ามสะพานลอยข้ามแยกสาทรจากสถานี BTS ก็ถึงแล้ว

TLScontact Schengen Visa map แผนที่

เมื่อข้ามสะพานลอยมาแล้ว ให้เดินมาทางด้านซ้ายเรื่อยๆ จะเจอตึก Sathon City Tower ดังรูปค่ะ

TLScontact Schengen Visa

พอเดินเข้าประตูมาจะเห็นภาพสีน้ำมันผืนใหญ่ระหว่างบันไดเลื่อนทางขึ้นตึก (หน้าร้าน Au Bon Pain และ Starbucks) ซึ่งผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ สามารถถ่ายรูปได้ แต่ห้ามใช้แฟลช

TLScontact Schengen Visa

เข้ามาในตึก บริเวณหน้าร้าน Au Bon Pain จะมีเคาเตอร์ให้แลกบัตรประชาชนสำหรับบัตรขึ้นตึก

TLScontact Schengen Visa

พอแลกบัตรเสร็จแล้วก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนตรงกลางตึกมามา จากนั้นให้เลี้ยวขวา (จะเห็นป้าย “ศูนย์รับยื่นวีซ่า” ชัดเจน)

TLScontact Schengen Visa

เดินไปจนสุดทางเดิน จะมีประตูทางเข้า ให้เอาบัตรที่แลกชั้นล่างแตะเพื่อเข้าลิฟต์สำนักงาน ไปยังชั้น 12 (สังเกตภาพวาดบนบัตร เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน อ.ถวัลย์ ดัชนี เช่นกัน)

TLScontact Schengen Visa

ที่หน้า TLScontact จะมีตู้นิรภัยให้ฝากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ, Tablet, Notebook, กล้องถ่ายรูป ต้องฝากไว้ที่นี่ทั้งหมด

TLScontact Schengen Visa

กระบวนการขอยื่นวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศสที่ TLScontact

เมื่อเข้ามาในศูนย์เรียบร้อยแล้ว กระบวนการยื่นเอกสารที่เหลือมีดังนี้

1. นั่งรอคิวจนถึงเวลานัด จะแสดงหมายเลข counter ตรงหน้าจอให้ ที่ศูนย์นี้รับยื่นวีซ่า 2 ประเทศ ทั้งฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

 • counter 1 – 12 สำหรับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส (ยื่นด้วยตัวเองสำหรับคนที่ยังไม่เคยเก็บลายนิ้วมือ 10 นิ้วในการขอวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศส หากเคยแล้วสามารถฝากบริษัททัวร์มายื่นเอกสารแทนได้)
 • counter 13 – 19 สำหรับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (ต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น)

2. ยื่นเอกสารเจ้าหน้าที่ counter 1-12 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและรูปถ่าย พอตรวจสอบเสร็จก็จะมีเอกสารให้เซ็น 2 จุด

หมายเหตุ หากรูปถ่ายท่านใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ทางศูนย์ TLScontact ก็มีบริการตู้ถ่ายรูปด่วน 4 ใบในราคา 250 บาท (ใช้ธนบัตร / เหรียญก็ได้ แต่ต้องใส่เงินให้พอดี)

3. จากนั้นไปชำระเงิน ซึ่งอยู่ข้างๆ counter 19 โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน (รายละเอียด)

 • ค่าบริการดำเนินการของศูนย์ TLScontact สำหรับวีซ่าทุกประเภทคือ 1,080 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ค. 58)
ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียม (บาท)
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน 2,239
วีซ่านักเรียนประเภทพำนักระยะยาว มากกว่า 90 วัน 3,694
เด็กอายุ 6 – 12 ขวบ 1,306
พำนักระยะสั้นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ไม่เสียค่าธรรมเนียม

4. จากนั้นไปนั่งรอบริเวณ counter 25 – 34 เพื่อเก็บข้อมูล Biometric หรือ การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลจะมี 2 ขั้นตอน

 • Facial Recognition : ห้ามสวมแว่นตา ห้ามยิ้ม ห้ามผมปรกหน้า ห้ามใส่หมวก ห้ามใส่คอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์สี / บิ๊กอายส์ สำหรับผู้หญิงให้ถอดต่างหู ผมทัดใบหูและปัดไปข้างหลังให้เรียบร้อย เอาหน้าของเราให้อยู่พอดีกรอบหน้าในจอ

  TLScontact Schengen Visa Biometric
  การเก็บข้อมูล Facial Recognition จาก TLScontact
 • Fingerprint Scan : เก็บลายนิ้วมือ 3 ขั้นตอน ได้แก่ พิมพ์ลายนิ้วมือ 4 นิ้วด้านขวา –  4 นิ้วด้านซ้าย – หัวแม่มือทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน

  TLScontact Schengen Visa Biometric
  การเก็บข้อมูล Fingerprint Scan จาก TLScontact

5. เมื่อเสร็จขั้นตอน Biometric เจ้าหน้าที่ก็จะให้ใบยืนยันการขอวีซ่ามา ถือเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการในศูนย์ TLS เราก็ออกมาจากศูนย์และรับของที่ฝากไว้คืนได้เลย กระบวนการทั้งหมดในศูนย์ TLS จะไม่เกิน 1 ชั่วโมงและไม่มีการสัมภาษณ์แต่อย่างใด

การติดตามสถานะวีซ่า และรับพาสปอร์ตคืน

หลังจากนี้เราสามารถเข้าไปติดตามสถานะการยื่นวีซ่าผ่านเว็บตาม login เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ หรือ รอ SMS แจ้งผลก็ได้เช่นกัน

การมาขอรับวีซ่าและพาสปอร์ตคืนนั้น มี 3 ช่องทางดังนี้

 • หากมารับเอง : ให้เตรียมใบรับหนังสือเดินทาง (ใบตรวจสอบเอกสาร), บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หากเลือกการส่งกลับหนังสือเดินทางผ่านทาง EMS : หนังสือเดินทางจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ (ต้องแจ้งตั้งแต่ยื่นคำร้อง)
 • หากให้บุคคลอื่นมารับแทน : ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
  • ใบรับหนังสือเดินทาง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง
  • บัตรประชาชนของผู้รับแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน 1 ชุด
  • หนังสือมอบอำนาจ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับหนังสือเดินทาง

ข้อมูลติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00-16:30 น. (วันหยุดทำการของศูนย์ฯ)
 • เบอร์โทรศัพท์ +66 (0)2696 3888
 • หากมีปัญหาใดๆ ที่ FAQ ไม่สามารถให้คำตอบได้ สามารถส่งข้อความได้ที่ link นี้

แนะนำสถานที่รับประทานอาหารที่ตึก Sathorn City Tower

ใครที่มาขอวีซ่าช่วงเช้าหรือเที่ยง ที่ใต้ตึกสาทรซิตี้ก็มีศูนย์อาหารอยู่ชั้นใต้ดิน ให้บริการ โซนนี้เปิดเวลา 7.00 – 19.30 น.

TLScontact Schengen Visa

บรรยากาศในศูนย์อาหารช่วงเที่ยงค่อนข้างคึกคัก เต็มไปด้วยพนักงานออฟฟิศ แต่ก็ถือเป็นที่ฝากท้องสำหรับผู้มาติดต่อขอวีซ่าได้เป็นอย่างดี

TLScontact Schengen Visa

นอกจากนี้ ชั้น 1 ของอาคารยังมีร้านกาแฟ 2 ร้านคือ Starbucks กับ Au Bon Pain ให้บริการทั้งกาแฟและอาหารอีกด้วย

สุดท้าย 2baht.com ก็ขอให้ผู้ที่ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศสกับ TLS ทุกท่าน โชคดีกับการขอวีซ่าค่ะ

หมายเหตุ ผู้ที่มีกำหนดการเดินทางไปฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 13 พ.ย. 58 – 13 ก.พ. 59 โปรดแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในฝรั่งเศสให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ทราบทางอีเมล์ thaipar@mfa.go.th (รายละเอียดอ่านได้ที่ ประกาศสถานการณ์ความปลอดภัยในฝรั่งเศส ฉบับที่ 2)

บทความที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวสารและ How to การขอวีซ่า ที่ facebook “2baht.com” ได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะ