โฆษณาใหม่ Singapore Airlines ใส่ใจแม้รายละเอียดระดับเล็กจิ๋ว

Singapore Airlines - No Detail is Too Small

สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลนส์ (Singapore Airlines) ออกโฆษณาใหม่ที่ใช้ชื่อว่า No Detail is Too Small แสดงถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดของสายการบินนี้

โฆษณาตัวนี้แสดงการสร้างโมเดลจำลองเก้าอี้โดยสารของ Singapore Airlines ทั้งชั้นประหยัด ธุรกิจ ชั้นหนึ่ง และห้องสูท โดยโมเดลเหล่านี้มีรายละเอียดยิบย่อยมากมาย แต่กลับสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนเก้าอี้โดยสารจริงๆ ทั้งเอนหน้าหลัง และปรับเป็นที่นอนได้ในที่นั่งชั้นหนึ่งหรือห้องสูท

ข้อมูลจาก Facebook Singapore Airlines, One Mile at a Time