วิธีการกรอกใบ ตม. สิงคโปร์

วิธีการกรอกใบ ตม. สิงคโปร์

สิงคโปร์ ประเทศยอดฮิตอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย เนื่องจากใช้เวลาเดินทางไม่นาน แถมยังมีโปรสายการบินออกมาล่อใจอยู่เป็นระยะๆ

สำหรับท่านที่ไปเที่ยวสิงคโปร์เป็นครั้งแรก อาจจะสงสัยว่าการกรอกใบ ตม. หรือ แบบฟอร์มเข้า-ออก ประเทศสิงคโปร์นั้น มีหน้าตาอย่างไร และต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง ทีมงาน 2Baht จึงขอรวบรวมข้อมูลมาฝากกันค่ะ

วิธีการกรอกใบ ตม. สิงคโปร์

ใบ ตม. สิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ใบขาเข้า (Arrival Card หรือ Disembarkation – 2 ช่องซ้าย) และใบขาออก (Departure Card หรือ Embarkation Card – ช่องด้านขวา)

วิธีการกรอกใบ ตม. สิงคโปร์
วิธีการกรอกใบ ตม. สิงคโปร์ – กดคลิกเพื่อขยาย

การกรอกใบ ตม. นั้นให้กรอกด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัวอักษร / ช่อง และ กาเครื่องหมายถูกลงในช่องว่าง

  • ส่วนที่ 1 ใบขาเข้า :  กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ข้อมูลการเดินทางและการพำนักในสิงคโปร์ เมืองก่อน-หลัง เดินทางมายังสิงคโปร์  และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประวัติผู้เดินทาง
  • ส่วนที่ 2 ใบขาออก : กรอก ชื่อ-นามสกุล และสัญชาติ (กรอกข้อมูลค่อนข้างน้อย หากสังเกตที่ใบ ตม. ส่วนที่ 1 และ 2 จะเห็นว่าเป็นบาร์โค้ดชุดเดียวกัน น่าจะช่วย Tracking คนเข้า-ออกเมืองได้เป็นอย่างดี จึงไม่ต้องกรอกข้อมูลเยอะ)
  • เวลาเข้าประเทศสิงคโปร์เจ้าหน้าที่ด่าน ตม. จะเก็บส่วนที่ 1 หรือใบขาเข้า และคืนส่วนที่ 2 หรือใบขาออกให้เรา (โดยมักสอดไว้หน้าสุดท้ายของพาสปอร์ต) ส่วนเวลาขาออกจากสิงคโปร์ให้ยื่นพาสปอร์ตพร้อมกับคืนส่วนที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่ ตม.

ใบ ตม. สิงคโปร์ขอได้จากที่ไหน?

ปกติแล้ว แอร์โอสเตสจะแจก ใบ ตม. ให้กับผู้โดยสารบนเครื่องบิน แต่หากใครเผลอหลับ หรือ ลืมก็สามารถขอจากแอร์ได้ หรือ หยิบได้ที่เคาเตอร์ด้านหน้าด่าน ตม. ที่สนามบินค่ะ

เวลาผ่านด่าน ตม. ควรทำตัวอย่างไร?

  • ระหว่างรอคิว ให้เตรียมพาสปอร์ต ใบ ตม. พร้อมหางตั๋วเครื่องบินขามาสิงคโปร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองใช้ตรวจสอบ (ส่วนขากลับก็เช่นเดียวกัน)
  • เมื่อถึงคิวให้ทำตัวตามสบาย อย่าเกร็งหรือหลบสายตาเจ้าหน้าที่เป็นอันขาด เจ้าหน้าที่ ตม. มักจะเทียบหน้าเราในพาสปอร์ตกับตัวจริงว่าเป็นบุคคลเดียวกัน พร้อมถามย้ำว่าเราเป็นคนเดียวกับที่อยู่ในหนังสือเดินทาง

อย่างไรก็ตามควรเตรียมแผนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) เอกสารการจองโรงแรม และตั๋วเครื่องบินขากลับติดตัวไว้ด้วย เผื่อเรียกตรวจ (ส่วนตัวคิดว่า เจ้าหน้าที่ค่อนข้างเข้มงวดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย หากตอบคำถามได้ฉะฉานก็ไม่มีปัญหาค่ะ)

คำแนะนำอื่นๆ

ถึงแม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่ผ่อนผันการเข้าเมืองโดยไม่ต้องขอวีซ่าก็ตาม แต่ควรเช็คด้วยว่าหนังสือเดินทาง (Passport) ของเราควรมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนด้วยนะคะ

ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ 🙂