Marina Bay Sands Singapore

สถิติชี้ นักท่องเที่ยวสิงคโปร์เพิ่มขึ้น หลังยกเลิกกฎห้ามเปิดคาสิโน

Marina Bay Sands Singapore
Marina Bay Sands Singapore

การปรับเปลี่ยนนโยบายจากการแบนคาสิโน มาเป็นการเปิดคาสิโน อาจส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ เพราะสถิตินักท่องเที่ยวเข้าประเทศสิงคโปร์ เพิ่มขึ้นถึง 25% ในรอบ 4 ปีหลังเปิดคาสิโนใหญ่ 2 แห่งในปี 2010 เป็นต้นมา

การสร้างคาสิโน ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้เข้ามายังสิงคโปร์มากขึ้น อีกทั้ง “คาสิโน” ไม่ได้มีแค่บ่อนพนันเพียงอย่างเดียว แต่ในพื้นที่เดียวกันยังมีโรงแรม ศูนย์การค้า ร้านอาหารอีกด้วย

ปัจจุบัน สิงคโปร์มีคาสิโนใหญ่ 2 แห่ง ที่รู้จักกันดีคือ Marina Bay Sands ริมอ่าวสิงคโปร์ และอีกแห่งหนึ่งคือ Casino Singapore ใน Resorts World Sentosa บนเกาะเซ็นโตซ่าทางตอนใต้ของประเทศ (เกาะเดียวกับ Universal Studios Singapore)

คาสิโนที่ Resorts World Sentosa
คาสิโนที่ Resorts World Sentosa

การท่องเที่ยวสิงคโปร์ประเมินว่า รายได้จากการท่องเที่ยวของทั้งประเทศในปี 2015 มีสัดส่วนจากคาสิโนและความบันเทิงสูงถึง 24% ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งถือเป็นรายได้ก้อนใหญ่ที่สุดในบรรดารายได้จากการท่องเที่ยวทุกปะรเภท

การท่องเที่ยวสิงคโปร์คาดว่าปีนี้ สิงโปร์จะมีนักท่องเที่ยว 16.5 ล้านคน แต่บริษัทการเงิน Credit Suisse กลับประเมินว่าตัวเลขน่าจะเยอะกว่านั้นอีก 8%

นอกจากปัจจัยด้านการท่องเที่ยวส่วนตัวแล้ว สิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางด้านการประชุมและสัมมนาของโลกอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามายังสิงคโปร์ มียอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 2 เท่า

ข้อมูลจาก Bloomberg และ Skift