IATA จี้รัฐบาลไทยเร่งขยายสนามบินสุวรรณภูมิ แก้ปัญหาผู้โดยสารล้น

สุวรรณภูมิซ่อมรันเวย์นาน 2 เดือน เตือนผู้โดยสารเผื่อเวลาเที่ยวบินล่าช้า

IATA จี้รัฐบาลไทยเร่งขยายสนามบินสุวรรณภูมิ แก้ปัญหาผู้โดยสารล้น
ภาพจากเว็บไซต์สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ จะปิดซ่อมรันเวย์บางส่วน 1 ทางวิ่ง (01R/19L) เป็นระยะเวลานาน 2 เดือน ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม ถึง 5 พฤษภาคม 2560 และจะมีผลต่อการบริหารเที่ยวบินขึ้น-ลงเป็นบางช่วงเวลา เพราะปริมาณการจราจรทางอากาศที่สุวรรณภูมิก็หนาแน่นอยู่แล้ว

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่าบริษัทเตรียมแผนการรองรับแล้ว โดยเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองในแต่ละเที่ยวบินให้มากขึ้น สอดคล้องกับการจราจรทางอากาศที่คับคั่งในแต่ละช่วงเวลา ส่วนกรณีที่เครื่องบินอาจร่อนลงที่สุวรรณภูมิไม่ได้ ก็เตรียมสนามบินสำรองไว้แล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ การบินไทยยังเตรียมเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีผู้โดยสารต้องต่อเครื่อง (เที่ยวบินก่อนหน้าล่าช้าเพราะจัดคิวลงไม่ทัน) และขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาต่อเที่ยวบินด้วย