ทดสอบการวิ่งครั้งแรกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สวิตเซอร์แลนด์เตรียมเปิดตัวอุโมงค์รถไฟยาวที่สุดในโลก 1 มิ.ย. นี้

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เตรียมเปิดตัวอุโมงค์รถไฟระบบรางคู่ที่ยาวและลึกที่สุดในโลก นั่นคือ “อุโมงค์กอตทาร์ด” (Gotthard Base Tunnel) ในเทือกเขากอตทาร์ด (Gotthard) หลังจากที่ดำเนินการก่อสร้างมานานถึง 17 ปี โดยบริษัท Alp Transit Gotthard และจะส่งมอบให้การรถไฟแห่งประเทศสวิเซร์แลน์ (Swiss Federal Railways – SBB) เข้ามาบริหารงานในอนาคต

อุโมงค์รถไฟกอตทาร์ตทิศเหนือ
อุโมงค์รถไฟกอตทาร์ตทิศเหนือ
ทดสอบการวิ่งครั้งแรกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทดสอบการวิ่งครั้งแรกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อุโมงค์กอตทาร์ดแห่งใหม่นี้ มีความยาวถึง 57 กิโลเมตร และความลึก 2.3 กิโลเมตร อุโมงค์แห่งนี้เป็นเส้นทางราบที่วิ่งลอดใต้ภูเขาเลย รถไฟสามารถทำความเร็วในอุโมงค์ได้มากถึง 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง จึงใช้ระยะเวลาเพียง 17 นาที หรือ ช่วยร่นเวลาในการเดินทางระหว่างยุโรปฝั่งเหนือและฝั่งใต้ของเทือกเขาแอลป์ลงจากเดิมราว 25-40 นาที

เดิมทีเส้นทางรถไฟผ่านเทือกเขาแอลป์จะต้องใช้เส้นทางบนภูเขา มีลอดอุโมงค์เป็นบางช่วง ซึ่งการขนสินค้าขึ้นเขามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าอุโมงค์ Gotthard Base ที่เป็นอุโมงค์แนวราบเจาะตัดผ่านใต้ภูเขา การเปิดอุโมงค์แห่งนี้ช่วยให้การคมนาคมระหว่างด้านเหนือและด้านใต้ของภูเขาสะดวก และมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น

อุโมงค์กอตทาร์ด ถือเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในโลก แซงหน้าแชมป์รายเดิมคืออุโมงค์เซกัง (Seikan Tunnel) ที่ลอดใต้ทะเลญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่างเกาะฮอนชูกับเกาะฮอกไกโดเข้าด้วยกัน (อุโมงค์เซกังยาว 53 กิโลเมตร)

เส้นทางอุโมงค์รถไฟกอตทาร์ด (สีแดง)
เส้นทางอุโมงค์รถไฟกอตทาร์ด (สีแดง) เทียบกับเส้นทางเดิม (สีน้ำเงิน)

โครงการขุดอุโมงค์ Gotthard Base Tunnel ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 1992 โดยผ่านการลงประชามติของชาวสวิส และเริ่มขุดเจาะอุโมงค์ในปี 1999 มีต้นทุนค่าก่อสร้างแพงถึง 23 พันล้านดอลลาร์

อุโมงค์รถไฟกอตทาร์ดจะเปิดตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2016 และเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ วันที่ 11 ธันวาคม 2016  ส่วนกำหนดการเดินรถจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2016 ผ่านทางเว็บไซต์ sbb.ch

ที่มา – Swiss Travel System