กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

สมคิดเสนอไอเดีย ‘1 ตำบล 1 แหล่งท่องเที่ยว’ พัฒนาการท่องเที่ยวไทย

January 12, 2016

รองนายกสมคิด เสนอไอเดีย “1 ตำบล 1 แหล่งท่องเที่ยว” พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยตามแนวทาง OTOP เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ทั่วไทย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

สถิติการท่องเที่ยวไทยปี 2558 นักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ 30 ล้านคน

January 9, 2016

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สรุปผลการดำเนินงานการท่องเที่ยววิถีไทยในปี 2558 เกินเป้าหมาย นักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ 30 ล้านคน รายได้การท่องเที่ยว 2.2 ล้านล้านบาท