ค่ายเม็งรายมหาราช | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

พาชม ศาลารอยพระบาท รัชกาลที่ 9 ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย

February 25, 2015

พาเที่ยว ศาลารอยพระบาท ที่เก็บรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการเสด็จ จ.เชียงราย เมื่อ พ.ศ. 2525 ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมืองเชียงราย