ด่านพรมแดน | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

วิธีการทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวไทย-พม่า ด่านแม่สอด-เมียวดี

December 10, 2015

อธิบายวิธีการขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราวไทย-พม่า ด่านแม่สอด-เมียวดี พร้อมสรุปเอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอน ค่าธรรมเนียม และแผนที่ ทำง่ายๆ ยื่นแค่ 10 นาทีก็เสร็จแล้วจ้า

แนะนำที่จอดรถใกล้ด่านพรมแดนไทย-พม่า แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก

January 29, 2015

แนะนำที่จอดรถใกล้ด่านพรมแดนไทย-พม่า แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ซึ่งเดินใกล้ สะดวก และปลอดภัย ค่าบริการรถยนต์/รถเก๋ง 45 บาท ส่วนห้องน้ำในโรงแรมคนละ 5 บาท พร้อมอธิบายแผนที่การเดินทาง พิกัด GPS และรูปภาพประกอบ

วิธีการทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวไทย-พม่า ด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก

January 28, 2015

สอนวิธีการ-ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ไทย-พม่า ด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก พร้อมอธิบายการเตรียมเอกสาร สถานที่ยื่นเอกสาร แผนที่ คำแนะนำ และรูปภาพประกอบอย่างละเอียด