ตะกั่วป่า | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

พาเดินถนนคนเดินวันอาทิตย์ เมืองตะกั่วป่า จ.พังงา

April 9, 2016

พาเดินถนนคนเดินวันอาทิตย์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมดั้งเดิมแบบชิโนโปรตุกีส สืบทอดมาตั้งแต่สมัยทำเหมืองรุ่งเรือง มีเฉพาะเดือน พ.ย. ถึง พ.ค. เท่านั้น