ปักกิ่ง | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

Shanghai Airlines เปิดเส้นทางบินกรุงเทพ-ปักกิ่ง วันละ 1 เที่ยวบิน

October 11, 2016

สายการบินจีน Shanghai Airlines เปิดเส้นทางบินกรุงเทพ-ปักกิ่ง วันละ 1 เที่ยวบิน เวลาบินดีสำหรับคนไทย โดยจะมาแทนเที่ยวบินของบริษัทแม่ China Eastern Airlines เดิม