มัณฑะเลย์ | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

Myanmar National Airlines เปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพ-มัณฑะเลย์

October 24, 2016

Myanmar National Airlines สายการบินแห่งชาติของพม่า/เมียนมาร์ เปิดเส้นทางบินตรงระหว่างกรุงเทพ-มัณฑะเลย์ ไม่ต้องแวะย่างกุ้งก่อน ให้บริการสัปดาห์ละ 3 วัน