มารยาท | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

อย่าเป็นแม่ผมหางม้า! พฤติกรรมที่คนมีมารยาทไม่ควรทำเมื่อนั่งเครื่องบิน

April 20, 2016

ภาพผมหางม้าล้นมาบังจอของผู้โดยสารด้านหลัง จุดประเด็นเรื่องพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของคนนั่งเครื่องบิน ที่ทำแล้วจะเป็นการรบกวนผู้โดยสารคนอื่นๆ ที่นั่งใกล้กัน