สถานทูต | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

สถานทูตฯ แนะนำ Hotline สำหรับนักท่องเที่ยวไทยในญี่ปุ่น

April 6, 2016

แนะนำศูนย์ Hotline รับปรึกษาปัญหาสำหรับคนไทย-นักท่องเที่ยวไทยในญี่ปุ่น อาทิ วีซ่า สุขภาพ การศึกษา กฎหมาย ฯลฯ ผ่านทาง Line Application โดยอาสาสมัครไทยในญี่ปุ่น

คำแนะนำสำหรับคนไทยในอินโดนีเซีย เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

January 14, 2016

รวมข้อมูล-คำแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับคนไทยในอินโดนีเซีย พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และช่องทางการรับข่าวที่คุณควรรู้ระหว่างพำนักในอินโดนีเซีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ประกาศสถานการณ์ความปลอดภัยในฝรั่งเศส ฉบับที่ 2

November 21, 2015

20 พ.ย. 58 : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้ออกประกาศ ‘สถานการณ์ความปลอดภัยในฝรั่งเศส ฉบับที่ 2’ ขอให้คนไทยในฝรั่งเศสติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง และโปรดแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ให้สถานทูตทราบทางอีเมล์ thaipar@mfa.go.th